Študenti s kreativnimi in uporabnimi idejami na področju izobraževanja

Fotografija je simbolična. Vir: pixabay.com

Študenti so v okviru programa Po kreativni poti do znanja in Študentskih projektov za družbeno korist, ki se sofinancirata z državnimi in evropskimi sredstvi, razvili vrsto zanimivih projektov, med drugim s področja izobraževanja. Domislili so se na primer virtualne didaktične škatle, s katero bi si lahko pomagali učitelji.

Na predstavitvi, ki je ta teden potekala na mariborski filozofski fakulteti, so izpostavili projekte, v katerih so sodelovali njihovi študenti. Kot so sporočili s fakultete, je bilo v sodelovanju z gospodarskimi ali negospodarskimi partnerji razvitih veliko dobrih, koristnih, inovativnih in uporabnih idej s področja humanistike, družboslovja in izobraževanja in umetnosti.

“S takšnim projektnim delom lahko študenti razvijajo dobre prakse in koristne rešitve za izzive iz okolja, širijo svoje kompetence, si pridobijo praktične izkušnje v interdisciplinarnih skupinah, dodatna znanja ter veščine, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in za ustvarjanje samostojne karierne poti,” so navedli.

Doslej so se med drugim lotili prevajanja spletnih vsebin za potrebe turistične in promocijske dejavnosti Občine Rače-Fram, ki ima zaenkrat spletno stran le v slovenščini. V projekt so bili vključeni študenti prevajalstva, angleškega in slovenskega jezika, zaradi strokovne narave besedil pa še študentki kmetijstva in biosistemskih ved ter umetnostne zgodovine.

Študenti filozofske in pedagoške fakultete ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so razvili e-DIDAKLO, ki vsebuje 80 konkretnih didaktičnih namigov za delo pri pouku tujega jezika, pa tudi drugih predmetov.

V sodelovanju s podjetjem VGB so študenti filozofske fakultete in fakultete za strojništvo pripravili podlago za model za upravljanje površinskih voda.

Projekt Preslik je povezal študente prevajalstva, angleščine in likovne pedagogike, ki so prevedli tri slovenske pravljice v angleščino in jih opremili z ilustracijami ter tako obogatili ponudbo dvojezičnih slikanic v Sloveniji. V okviru projekta Poslušam in tipam pa so študenti pripravili tri nove tipne in tri zvočne knjige za slepe in slabovidne.

Virtualne legende so še en projekt študentov filozofske fakultete ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, v katerem so se posvetili problemu posredovanja informacij o umetnostni dediščini širši javnosti s pomočjo informacijskih tehnologij oziroma digitalne humanistike.

Študenti filozofske fakultete, fakultete za naravoslovje in matematiko ter pedagoške fakultete so vzpostavili spletno aplikacijo Spippka za pomoč pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz tujih lastnih imen, kar spada med težja pravopisna in pravorečna vprašanja v slovenščini.

V okviru projekta SOS Slovenščina pa je nastala spletna aplikacija za pomoč ljudem, ki se prvič srečujejo s slovenskim jezikom. Aplikacijo so oblikovali študentje slovenskega jezika in književnosti, pedagogike, prevajalstva in tolmačenja ter matematike in medijskih komunikacij.

Gre za projekte, ki so nastali v sklopu programov Po kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist. Programa, ki ju sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, se od leta 2014 izvajata v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Doslej je nastalo že več kot 830 projektov s področij naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva, v katere je bilo vključenih več kot 6200 študentov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar