Se počasi odpravljate v tujino? Preverite

Vsem, ki boste med prvomajskimi prazniki in poletnimi počitnicami potovali v tujino, svetujemo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega.

Čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice je v povprečju teden dni

Čakalna doba pa se lahko podaljša še zlasti, ker upravne enote, izdelovalec potnih listin in osebnih izkaznic Cetis, d. d., ter Pošta Slovenije med prazniki ne poslujejo (27. aprila ter 1. in 2. maja 2024). Prav tako pa je zaradi počitnikovanj v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov.

Na spletni strani proizvajalca je objavljen podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Do konca leta 2024 bo potekla veljavnost nekaj manj kot 38.000 potnim listom in nekaj manj kot 96.000 osebnim izkaznicam, in sicer največ junija (20.899 osebnim izkaznicam in 6064 potnim listom) in julija (20.654 osebnim izkaznicam in 6574 potnim listom).

Vloga za izdajo dokumentov
Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja.

Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za prednostno ali nujno izdelavo dokumentov. To pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oziroma osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico).

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od osem let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji potnega lista oziroma osebne izkaznice po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa.

Potovanje z osebno izkaznico in potnim listom
Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države.

Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v:

vseh državah Evropske unije (Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Španiji in Švedski),
državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in na Norveškem),
Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju (v izogib zapletom Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve svetuje potovanje s potnim listom), Martiniku – odvisnem ozemlju Francije, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andori, Gruziji in na Azorih – sestavni del Portugalske.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Pri potovanju v države z vizumskim režimom državljanom zato svetujemo, da se pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Izguba ali kraja dokumentov
Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku osmih dni (oziroma v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek. Zanj je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije.

Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji. Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. To pride v poštev, kadar državljan ostane brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi in podobno), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji. Ta bo izdala potrdilo o prijavi.

Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, tega ne uporablja več, če ga ponovno najde. Pri prehodu meje ima namreč lahko težave. Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti.

Oddaj komentar