“SD Maribor zapušča potapljajočo se barko”

Mariborski socialni demokrati so za vikend na župana MO Maribor, Saša Arsenoviča naslovili odprto pismo, kjer navajajo, da je dovolj delitev in še nekaj drugih ostrih besed. Kljub temu, da so bili celoten njegov mandat ob vseh incidentih popolnoma tiho in so mu pritrjevali pri vseh njegovih dejanjih.

Lahko bi rekli, da gre za sprenevedanje mariborske stranke SD, saj kot vemo, so edini, ki so trdno v koaliciji mestnega sveta MO Maribor z županom Arsenovičem. Za povrh vsega s podžupanjo Alenko Iskra, ki z veseljem hodi na razne prireditve, se slika z županom in mu nudi neomajno podporo. A zdaj, kot kaže, pa bolj, kot se bližajo lokalne volitve, bolj se, no vsaj javno, distancirajo od župana, a še vseeno so njihovi glasovi na seji mestnega sveta zagotovljeni.

Zdaj pravijo, da je pomembno, da se oglasijo. Kje pa so bili prej? 

Na župana so v SD naslovili odprto pismo zaradi OPN-ja, saj navajajo, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo zadnje dogodke vezane na sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN). Zapišejo, da je pomembno, da se sedaj oglasijo in poskušajo pomagati pri sprejetju novega OPN. Izbrali so zanimiv način za oglašanje, saj bi to lahko naredili mestni svetniki na seji, ali še bolje, bi to skomunicirala z županom, podžupanja, članica SD.

Preverili smo, kako takšno odprto pismo komentira mestni svetni Miha Recek. Po telefonu nam je povedal: “Kot kaže SD Maribor zapušča potapljajočo se barko. Pismo lahko razumem kot izstop iz koalicije, vendar še vedno v podpro županu. Čez dober teden dni se bo videlo, ko bo seja mestnega sveta, kako bo glasoval SD, ko bomo dobili na mizo ali podražitev storitev Marproma, ali pa dokapitalizacijo, tako da bomo kmalu videli kam pes taco moli. Zanimivo bo tudi opazovati, kako si predstavljali stranke ali liste, ki so bile v koaliciji s sedanjim županom, kako bodo šle v koalicijo, če župan dobi nov mandat. Po mojih informacijah, bodo nekatere stvari kar pozabljene. Zelo priročno je oditi iz koalicije dva meseca pred volitvami, in se delati, da ne podpiraš župana, podpiral pa si ga tri leta in pol.”

Spodaj objavljamo odprto pismo SD-ja v celoti:

Spoštovani župan Saša Aleksander Arsenovič – Dovolj je delitev.

Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zadnje dogodke vezane na sprejetje Občinskega prostorskega načrta (OPN). Glede na to, da je bil zadnji OPN sprejet ravno v času županovanja mag. Borisa Soviča, se Socialni demokrati najbolje zavedamo kolikšne napore je potrebno vložiti v sprejetje ključnega strateškega dokumenta. Zato je še toliko bolj pomembno, da se sedaj oglasimo in vam poskušamo pomagati pri sprejetju novega OPN.

A najprej je potrebno prenehati z delitvami.

Med županom in mestnim svetom. Med županom in civilno družbo. Med levim in desnim bregom. Med centrom in drugimi ožjimi deli mestne občine.

Zaradi neustrezne komunikacije, oziroma popolnega pomanjkanja le-te, ter splošno sprejetega vtisa, da postavljate kapitalski interes pred javnim interesom, je posledično resno ogroženo sprejetje OPN. Navedeno vpliva na zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo v naši mestni občini.

Če želite doseči širok konsenz za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor, upoštevajoč naše razvojne potrebe in izhajajoč iz predpostavke, da mesto ni samo pločnik, cesta, beton ali podjetje, bo potrebno razumeti, da je Maribor skupnost v pravem pomenu besede. Skupnost pa smo takrat, ko imamo skupne cilje in s skupnim sodelovanjem dosežemo to, kar si želimo. Tega je danes med nami premalo

Ko zbor občanov v Bresternici soglasno izglasuje sklep, da mariborska občina območje nekdanjega motela Jezero nameni zgolj oddihu, rekreaciji in športu, jim vi odgovorite: “Upam, da se zavedate, kaj ste izglasovali. Na tem območju v prihodnje namreč ne bo nobenega razvoja.” Ko civilna iniciativa RT 38 iz MČ Koroška vrata nasprotuje 18 nadstropni stolpnici na vodovarstvenem območju, jim podžupan Reichenberg odgovori: “Pri širitvi mesta so vedno žrtve.”

To ni gradnja mostov med ljudmi in strankami, ki ste jo obljubljali ob nastopu mandata, ampak politika, ki mostove ruši. To je politika, ki jo je Maribor že videl. Vodi v kaos, razvojno zaostalost, višjo brezposelnost in beg možganov.

Smo pred najhujšo energetsko krizo. Delovna mesta so ogrožena, zato je sedaj zadnji čas, da začnemo sodelovati, se spoštovati in upoštevati drug drugega. Dejansko in ne zgolj retorično.

Socialni demokrati Maribor vas zato pozivamo, da v dobro Maribora prisluhnete in izpolnite voljo občanov KS Bresternica – Gaj ter Civilne iniciative RT 38 iz MČ Koroška vrata. Enako velja tudi za morebitne druge pozive, v kolikor so tako argumentirani in utemeljeni, kot sta slednja.

Mestna občina Maribor OPN nujno potrebuje. Če bo v drugem branju predlog OPN, ki upošteva voljo ljudi in postavlja javni interes pred zasebni, lahko pričakujete podporo SD. V nasprotnem primeru se bomo z vso odločenostjo pridružili meščankam in meščanom, ki si prizadevajo, da o OPN odločimo na referendumu.

S spoštovanjem,

Damjan Cvetko

Predsednik ObO SD Maribor

Oddaj komentar