Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor obeležuje 30 let povezovanja Podravja

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor), znana predvsem po povezovanju občin Podravja v projektih za boljši jutri regije, letos obeležuje 30 let delovanja.

RRA Podravje – Maribor, ki je še pred dobrimi tremi leti nosila ime Mariborska regionalna agencija (MRA), je nastala na podlagi analize mariborskega gospodarstva, ki jo je julija 1992 pripravil Center za gospodarsko konkurenčnost SRI Internacional za Izvršni svet Skupščine občine Maribor in Vlado Republike Slovenije. V sklepnem poročilu z naslovom Maribor jutri, Kako ustvariti novo podobo mariborskega gospodarstva, so strokovnjaki in analitiki zapisali pobudo za ustanovitev Mariborske gospodarske razvojne korporacije (MRco). Avgusta 1993 je Mestna občina Maribor (MOM) ustanovila MRA, ki je sedem let kasneje prevzela vlogo nosilne regionalne agencije. Skozi tri desetletja je agencija dozorevala v razvojno naravnano raziskovalno institucijo, ki danes šteje 35 zaposlenih in sodeluje ter povezuje 41 občin podravske regije, številne domače in tuje partnerje ter institucije v Sloveniji in EU.

Razvili tri podporne stebre podjetništva Podravja

»Ob 30. obletnici se veselimo, da lahko z vami delimo naše dosežke in prizadevanja za regionalni razvoj Podravja. Od ustanovitve leta 1993 smo se zavezali k spodbujanju gospodarske rasti in družbene odgovornosti s poudarkom na trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu na področjih podjetništva, turizma in človeških virov. S skupnimi močmi in prizadevanji smo uspešno izvedli več kot 300 projektov, ki so izboljšali življenje ljudi, ki živijo in delajo v naši regiji,« je ob okrogli obletnici povedal Uroš Rozman, direktor RRA Podravje – Maribor.

V Kreativnem parku Drava (KPD), kjer imajo sedež, so razvili tri podporne stebre podjetništva Podravja, kjer nudijo strokovno pomoč pri razvoju poslovne ideje (PONI Podravje), ob registraciji podjetja (SPOT Podravje) ter tudi povezovanju domačih in tujih partnerjev (MPIP, EEN).

Pod okriljem RRA Podravje – Maribor poteka tudi razvoj regionalne infrastrukture (projekti za razvoj poslovnih con, vodovodnih sistemov, kanalizacije, …), vključno z izgradnjo turističnih poti (Doživetja Bolfenk), kolesarskih poti (Drava Bike), urejanjem naravnih znamenitosti in kulturne dediščine (zaDravo). Poleg tega povezujejo regijo skozi turistične produkte in destinacije (Štajerska, Pohorje), skozi projekte Lokalnih akcijskih skupin (LAS Srce Štajerske, TOTI LAS in LAS Lastovica) ter skozi strateške dokumente, kot so Strategija destinacije Maribor, Strategija razvoja Pohorja, Trajnostna urbana strategija MOM, Strategija Pametnega mesta Maribor, Strategija socialnega varstva v MOM in najnovejšo Strategijo privabljanja investitorjev v Podravsko regijo, s katero bodo naslavljali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in kupne moči ter privabljanje talentov v Podravje.

Ponosni so na inovativne projekte

Zelo ponosni so na inovativne in pilotne projekte, kot so DiCE, Upsurge, Greencycle in Pametno mesto Maribor, ki izkazujejo najsodobnejše trende uvajanja novih, zelenih, pametnih in digitalnih pristopov ter orodij, s katerimi bodo pripomogli k sodobnemu razvoju širše regije po vzoru EU.

»Hvala našim zaposlenim, ki so s svojim znanjem, trudom in predanostjo pomembno prispevali k uspešnemu delovanju agencije. Hvala našim parterjem in deležnikom. Brez vašega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči vsega, kar smo dosegli v tridesetih letih. Tudi v prihodnje verjamem, da bomo s povezovanjem spodbujali priložnosti za uresničevanje vseh enajstih ključnih programov in projektov razvojne regije Podravje, predvsem pa pametne specializacije, krožnega gospodarstva, aplikativnega razvoja lahkih kovin, razvojnega središča za prehransko in energetsko samooskrbo, pametnega vodovodnega omrežja in s tem zagotavljali našo zavezo za gospodarsko rast podravske regije,« dodaja Rozman.

Oddaj komentar