Občina Hoče-Slivnica dobila zeleno luč za dom starejših občanov

Slika je simbolna. Vir: shutterstock

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je odobrilo Dom starejših občanov Slivnica na lokaciji Hoče-Slivnica, so sporočili iz Občine Hoče – Slivnica.

Napori občine Hoče-Slivnica so obrodili sadove, saj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrilo Dom starejših občanov Slivnica na lokaciji Hoče-Slivnica. “Dom starejših občanov bo imel kapaciteto 150 mest. Gradnjo doma bo izvedlo Gradbeno podjetje Drava d.o.o., ki mu je podeljena koncesija s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato investicija ne bo bremenila občinskega proračuna,” so pisno sporočili iz Občine.

“Že dalj časa sem si prizadeval, da Občina Hoče -Slivnica dobi prvi dom starejših občanov in pri tem dobil široko podporo lokalnih deležnikov, ki delujejo na področju pomoči starejših ter občinskega sveta,” je dejal župan Marko Soršak.  K temu pa dodal, da so v akciji za sprejem Memoranduma za dom starejših občanov v Občini Hoče-Slivnica že leta 2016 opozorili pristojno ministrstvo, da je potrebno pristopiti k reševanju problema nezadostnih kapacitet v domovih za starejše v Štajerski regiji. “Občina Hoče-Slivnica je poleg tega našla investitorja za izgradnjo Doma starejših ter primerno lokacijo in aktivno pristopila  k temu, da je bila pridobljena koncesija za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše,” pravijo na Občini.

Oddaj komentar