Nekaj mestnih svetnic ob sprejemanju odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij izrazilo strah, da bi zaradi tega bilo manj štipendij za nadarjene

Mestni svetniki Mestne občine Maribor so na seji na prvi obravnavi obravnavali predlog Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor. Potrdili so sklep, pred tem pa je nekaj mestnih svetnic želelo izpostaviti nekaj pomislekov, predvsem željo, da se zaradi podeljevanja kadrovskih štipendij ne bi ukinilo štipendij za nadarjene oziroma se njihovo število ne bi zmanjšalo.

V razpravi o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Maribor je sicer Sonja Porekar je dejala, da so v Gibanju Svoboda glede predlaganega odloka “malo skeptični”: “Prvič, odlok se nam zdi že konceptualno vprašljiv, saj meša deficitarne poklice s kadrovskimi potrebami mestne uprave. Iz zagotovljenih potreb po kadrih oziroma v oceni stanja deficitarnih poklicev lahko morda potegnemo vzporednico s potrebami v javnem sektorju, med navedenimi deficitarnimi poklici pa skoraj ne najdemo takšnih, ki bi jih potrebovala mestna uprava. Ali drugače: kader, ki ga zaposluje mestna uprava, praviloma ne spada v kategorijo deficitarnih poklicev. V oceni stanja se kot manjkajoči kadri pojavljajo tudi učitelji, specialni pedagogi, farmacevti, zdravstveno osebje, zdravniki, sestre. Teh kadrov dejansko primanjkuje, vendar zmoti dikcija v 22. členu, ki določajo obveznosti štipendista. Ta se mora namreč zaposliti v javnem zavodu, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Maribor. Torej s štipendiranimi kadri si ne morejo pomagati srednje šole, UKC, domovi za starejše občane, ki delujejo v Mariboru, ker je njihov ustanovitelj država.”

Bi se štipendisti lahko zaposlili tudi v zavodih, katerih ustanoviteljica je država?

Prav zaradi tega je podala njihov predlog drugačne dikcije: “Štipendist se mora zaposliti v javnem zavodu, katerega ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Maribor ali Republika Slovenija.” Pri tem je še dodala, da “bi pri ‘deficitarcih’ delodajalci te po potrebi odkupili, in razložila, kaj s tem misli. Da če bi bili štipendisti uspešni, bi lahko delodajalci plačali vrnitev štipendije, kar je vsekakor ceneje kot pa vlagati v nekoga, ki šole morda sploh ne bo končal. Zato je ta zgodba o štipendijah za deficitarne poklice vprašljiva iz več zornih kotov.”

Prednost naj imajo občani Maribora in okoliških občin

Opozorila je še na to, da odlok  v 10. členu določa, da štipendijo lahko dobijo dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije. “Upamo najbrž  na priliv Slovencev, ki bi prišli iz vseh regij s trebuhom za kruhom. S tem seveda ni nič narobe, ampak s tem, da štipendije podeljuje mariborska občina, je prav, da imajo prednost mladi iz domačega okolja,” je dejala in dejala, da predlagajo, da se doda: “Da imajo prednost pri izbiri kandidati iz Maribora in okoliških občin.”   Pohvalila je še, da se štipendijo podeljuje od drugega letnika pa do konca izobraževanja in da ni vsako leto na novo. Tatjana Frangež se je strinjala s Porekarjevo glede določenega prebivališča in dodala vprašanje: “Na kak način bo potekal nabor poklicev, za katere se bodo podeljevale kadrovske štipendije?” Župan ji je odgovoril, da so o tem že govorili, saj niso hoteli napisati togega odloka.

Ali se bo zmanjšal obseg štipendij za nadarjene?

Vprašala še je, ali se bodo štipendije za nadarjene podeljevale še naprej v enakem obsegu kot doslej. “Upamo namreč, da zaradi novega odloka, ki v ospredje postavlja kadrovske štipendije in deficitarne poklice, ne bomo zapostavili nadarjenih mladih raziskovalcev, kulturnikov, športnikov, ki drugih virov štipendiranja težko najdejo,” je rekla. Ob tem je dejala, da bi bilo dobro prevetriti predlog odloka. Lidija Divjak Mirnik je prav tako kot Porekarjeva pohvalila, da bi bile štipendije podeljene za celotno šolanje, ne samo za eno leto. Opozorila pa je na to, da naj štipendije za nadarjene dijake in študente ostanejo v istem obsegu, kot so bile sedaj. ne pa da bi se na račun novega odloka zmanjšale. Po njenem je treba razmisliti tudi, kako bo npr. nekega učitelja zaposlili, če ne bo takrat prostega delovnega mesta, sploh zaradi tega, ker lahko zdaj učitelji nekega predmeta zasedejo učiteljsko mesto za nek drug predmet in lahko pride do nepreglednosti. Sicer pa drugih pripomb ni imela.

Zavodi, ki imajo druge ustanovitelje in soustanovitelje, imajo druge vire štipendiranja

Župan Saša Arsenovič se je vsem trem zahvalil za konstruktivne predloge in pripomnil, da je izziv velik, kako razporediti davkoplačevalski denar. Poročevalka Brigita Gajzer Pliberšek, vodja Urada za vzgojo in izobraževanje, pa je na kratko odgovorila vsem. Najprej, da se v mestni upravi ne bodo sami odločali o naboru, ampak da bodo pozvali javne zavode, ki bodo povedali, kake so potrebe. Prav ti zavodi se bodo potem zavezali, da bodo dijake oziroma študente vzeli vsako leto na prakso in na koncu zaposlili. Odgovorila je tudi Porekarjevi glede tega, da MO Maribor podeljuje štipendije za zavode, v katerih je ustanoviteljica ali soustanoviteljica, da pa imajo ostali zavod druge vire štipendiranja. Pa tudi kar se tiče državljanov RS, da s tem želijo širši krog ljudi doseči, a da bodo v odlok zapisali, da imajo prednost občani MO Maribor. Kar pa se tiče poseganja na področje štipendiranja nadarjenih, pa je dejala, da je za to določen drug odlok in da v tiste štupendije s predlogom odloka o kadrovskih štipendijah ne bodo posegali. Zatrdila je, da ne bodo spreminjali števila štipendij za nadarjene v naslednjem obdobju.

Oddaj komentar