Na Univerzi Maribor redna seja Senata UM

Na Univerzi v Mariboru je včeraj v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, potekala 9. redna seja Senata UM.

Senatorke in senatorji so obravnavali izhodišča za določitev vsebin Razvojnega stebra financiranja za obdobje 2021-2024, ki bodo podlaga za pogajanje vodstva UM z MIZŠ o financiranju UM za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Seznanili so se tudi o realizaciji akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide v preteklem študijskem letu in akcijskih načrtih za tekoče študijsko leto. Univerza v Mariboru in njene članice si prizadevajo, da so vsi študenti invalidi enakovredno vključeni v izobraževalni proces, tudi s pomočjo ukrepov, kot so odpravljanje ovir, s katerimi se srečujejo invalidi; imenovanje študentov tutorjev in tutorjev visokošolski učitelj za študente s posebni potrebami; prilagojeno študijsko gradivo; dodatni parkirni prostori za invalide v bližini fakultet; odpravljanje arhitektonskih ovir …

Senatorji so prav tako sprejeli predlog sklenitve sporazumov s tremi tujimi univerzami (Zhejiang SCi-Tech University v Hangzhou, LR Kitajska; Applied Science Private University, Faculty of Art and Design v Amanu, Jordanija; Univerza v Nevadi, Reno, Nevada, ZDA), ki tako omogočijo poglobljeno mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje fakultet na področju izobraževanja ter raziskovanja.

Senat Univerze v Mariboru je potrdil spremembo izvedbe strokovne prakse kot obštudijske dejavnosti na študijskih programih 2. stopnje za študijsko leto 2020/21. Študentje se bodo lahko za opravljanje prakse prostovoljno odločili kadarkoli med študijskim letom, če to ne vpliva na opravljanje rednih obveznosti, ki izhajajo iz pedagoškega procesa.

Oddaj komentar