Na Alma Mater Europaea zagotavljajo najvišje standarde kakovosti

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 29. septembra 2022 visokošolskemu zavodu Alma Mater Europaea – ECM, podaljšal akreditacijo za obdobje pet let, kar je tudi najdaljše možno podaljšanje, saj izpolnjuje vse standarde kakovosti in uresničuje poslanstvo v slovenskem ter mednarodnem visokošolskem prostoru.

“Alma Mater omogoča tako visokošolskim učiteljem, kot študentom in raziskovalcem odlične infrastrukturne in organizacijske pogoje za raziskovalno delo ter tudi publicistično dejavnost. Strateški načrt zavoda je usklajen s poslanstvom, ter nacionalnimi in evropskimi usmeritvami. Spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe, kjer je razvidna visoka stopnja povpraševanja in uspešna zaposljivost diplomantov,” so zapisali v končnem evalvacijskem poročilu in izpostavili, da je študentom omogočeno sodelovanje v strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu.«

Skupina strokovnjakov je zapisala še, da Alma Mater izpolnjuje tudi standarde kakovosti na področju spreminjanja, posodabljanja in izvajanja študijskega program, saj redno spremlja izvajanje študijskih programov, ki jih ob upoštevanju razvoja stroke izboljšuje in ohranja njihove cilje, kompetence ter učne izide. Navedli so tudi ustrezno in kakovostno kadrovsko strukturo ter možnost stalnega strokovnega usposabljanja za zaposlene. Sproti se spreminja tudi razvoj in napredek na področju znanstveno raziskovalne in strokovnega dela visokošolskih učiteljev.

Oddaj komentar