Ministrica dr. Stojmenova Duh na konferenci v Mariboru o digitalni in trajnostni prihodnosti

Na Ekonomsko-poslovni Fakulteti je potekala konferenca: 12th Meeting and Scientific Conference of South East European Management and Entrepreneurship Departments.

Dogodek je bil namenjen članom katedre s področij managementa, organizacije in podjetništva ekonomsko-poslovnih fakultet iz območja bivše Jugoslavije.

Osrednja tematika dogodka je bila »The Resilient Organization«, s prepletom različnih vsebin sodobnega časa. Uvodno predavanje konference je izvedla tudi ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh, ki je skozi vsebinski prispevek odgovorila na pomembno vprašanje »How can we be best prepare as a society for the digital and sustainable future?«

Predstavitev ministrice je zajemala ključne poudarke:

– Slovenija je na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) še napredovala. V skupni razvrstitvi indeksa, ki meri digitalni napredek držav članic, je pridobila dve mesti in med sedemindvajsetimi članicami EU napredovala na skupno 11. mesto.
– Pomen umetne inteligence: Slovenija je kot država na področju UI izredno ambiciozna. Z Nacionalnim programom umetne inteligence (NpUI) želimo v okviru celotnega inovacijskega življenjskega cikla pospešiti raziskave, razvoj, uvajanje ter uporabo tehnologij in orodij.
– »Zeleni« IKT: Poraba energije v sektorju IKT se je v zadnjem času eksponentno povečala, predvsem zaradi tehnološkega napredka, kot so računalništvo v oblaku in hitra rast uporaba internetnih storitev. Sektor informacijske tehnologije (IT) danes porabi približno 10% svetovne električne energije in napovedano je, da se bo delež povečal na 13 % do leta 2030. Marca leta 2021 je bila sprejeta ministrska deklaracija Zelena in digitalna preobrazba EU v kateri je izpostavljena uporaba čistih digitalnih tehnologij, kot ključni dejavnik v podporo podnebnim ukrepom, okolijski trajnosti in doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Za uresničitev tega cilja imajo države članice na voljo finančni mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je namenjen reformam in naložbam v podporo zeleni in digitalni preobrazbi.
– Želimo si zmanjšanja digitalnega razkoraka do katerega prihaja zaradi neenakih možnosti dostopa do interneta, tehnologij, orodij in znanj in to bo tudi ena od naših prioritet, je poudarila ministrica.

Oddaj komentar