Mežnar: “Športne objekte v Mariboru moramo sanirati, nato pa tržiti”

Svoj petletni mandat je v začetku tega tedna nastopil novi direktor Športnih objektov Maribor, Tadej Mežnar. V Športnih objektih je sicer zaposlen od leta 2012, kot glavni cilj v svojem mandatu na čelu javnega zavoda, navaja sanacijo objektov in njihovo večjo tržno usmerjenost.

Novi direktor ima ob nastopu funkcije jasno zastavljene cilje in vizijo, kam peljati zgodbo Športnih objektov Maribor. Kot primarni cilj navaja stabilizacijo financiranje in poslovanje zavoda, saj Športni objekti niso v najbolj “rožnati” situaciji.

Po stabilizaciji poslovanja zavoda nameravam dvigniti tržno dejavnost, prepoznavnost zavoda, nasploh celostno podobo in seveda dokončati te investicije v naše objekte, ki so relativno zastareli,” pravi novi direktor Špornih objektov.

Najprej sanacija objektov, potem trženje

Najprej se bo lotil sanacije oziroma dokončanje investicije kopališča Pristan, nato zahodne tribune stadiona Ljudski vrt, dokončanje podtribunja severa in juga na stadionu, ob tem pa še ostaja cilj tudi energetska sanacija Dvorane Tabor in Ledne dvorane, pa tudi tenis dvorane na Braniku.

Večjih premikov glede kadrovanja ni pričakovati, saj se v zavodu soočajo s pomanjkanjem kadra. “Glede na to, da smo v nezavidljivi finančni situaciji, da je v teku veljavnosti sanacijski načrt, do leta 2021, v tem času ne moremo manevrirati,” pojasnjuje Mežnar.

Glede na dolgoletni staž Antona Kneza, nekdanjega direktorja Športnih objektov, smo Mežnarja vprašali, kakšno je njegovo sodelovanje z njim, saj bo vsak nasvet in pomoč dobrodošla. “Sodelovanje s Knezom je korektno. Trenutno sva sredi primopredaje,” je pojasnil novi direktor ŠO Maribor.

Izboljšati odnose z zaposlenimi

Prejšnji teden je medtem tudi na Mestni občini Maribor, na Uradu za šport, nastopil novi vodja, Darko Zarić. Tako si Mežnar želi boljšega sodelovanja tudi na tem področju. “Tudi z uradom za šport želim izboljšati odnose, ki so bili v zadnjem času skrhani. Izboljšati pa želim tudi odnose z zaposlenimi, jim dvigniti vnemo in pripadnost,” je še dodal.

Dvigniti tržno dejavnost pri vseh objektih

Sam ocenjuje, da imajo velike rezerve pri tržnih dejavnostih na vseh športnih objektih pod okriljem javnega zavoda. “Tukaj še imamo rezerve. Problem je tudi, da so naši objekti zasedeni v glavnih terminih, to je med 16. in 22. uro, s klubi, ki so sofinancirani iz strani programa letnega športa. In ti imajo prioriteto. Mi pa delujemo v javnem interesu, zato nam je v interesu, da iztržimo dvorane tudi za druge namene, za druge klube, športne dejavnosti. Računam na to, da bomo dosegli dogovore s klubi in da tukaj najdemo rešitev, ki bo dobra za vse strani,” dodaja direktor Športnih objektov.

 

 

Sicer je Tadej Mežnar v športno zgodbo v Mariboru vpet že od leta 2006, ko je začel na Braniku, nato pot nadaljeval v Zvezi športnih društev Branik. Ko pa so se združili pod okrilje javnega zavoda Športni objekti Maribor, pa je na delovnem mestu tam že od leta 2012. Mežnar sicer po izobrazbi pravnik je vodil Ljudski vrt, nekaj časa tudi hipodrom, Pristan, Mariborski otok, ukvarjal pa se je tudi z javnimi naročili in pogodbami.

 

Oddaj komentar