Med epidemijo se je povečalo število upravičencev do denarne socialne pomoči

Fotografija je simbolična

V času epidemije covida-19 se je povečalo število upravičencev do denarne socialne pomoči. V marcu je bilo upravičenih 95.339 oseb, do maja je številka narasla na 103.298, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo. Število prejemnikov izredne denarne pomoči se je kot običajno spomladi znižalo, so pa v epidemiji za to pomoč prosile zlasti družine.

Zaradi izrednih okoliščin so pristojni v času epidemije omogočili, da lahko denarno socialno pomoč in/ali izredno denarno socialno pomoč pridobijo tudi osebe, ki imajo v lasti premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev), čeprav se te v običajnih okoliščinah ne štejejo za materialno ogrožene.

Posamezniki oziroma družine so lahko v primeru izgube zaposlitve zaprosili za denarno socialno pomoč ali izredno denarno socialno pomoč, so spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V času epidemije se je število upravičencev do denarne socialne pomoči povečalo. Januarja je bilo upravičencev 92.629, februarja 95.068, marca 95.339, aprila 99.305, maja pa 103.298. Junija je število upravičencev do te pomoči spet upadlo, in sicer na 99.704.

Število prejemnikov izredne denarne pomoči se v spomladanskih mesecih vedno zniža (v zimskih mesecih se poveča predvsem zaradi plačila ogrevanja na trda goriva), kar se je zgodilo tudi letos, so pojasnili na ministrstvu. Vendar pa je mogoče ugotoviti, da so za to obliko pomoči v času epidemije prosile predvsem družine. Januarja je bilo 10.609 upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, februarja 14.469. Marca je bilo upravičencev 11.011, do maja pa je število naraslo na 12.067.

To po ocenah ministrstva pomeni, da je epidemija povečala stroške, povezane s preživetjem, predvsem pri družinah. Junija je število upravičencev do te pomoči upadlo, in sicer na 9909.

Na ministrstvu so spomnili, da so se pravice iz javnih sredstev, ki so se iztekle v času izrednih ukrepov, na podlagi interventnega zakona za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic pravice samodejno mesečno podaljševale. Zato je ministrstvo centrom za socialno delo naložilo, naj najprej rešujejo prve vloge za denarno socialno pomoč, saj te osebe še niso imele zagotovljenih sredstev za preživljanje.

Kljub ukrepom zaradi epidemije so na centrih za socialno delo o pravicah iz javnih sredstev odločali nemoteno. Ne glede na to, da so se pravice samodejno podaljševale v aprilu in maju, so centri v aprilu izdali več kot 43.000 odločb, maja pa več kot 47.000 odločb.

Vloge centri za socialno delo rešujejo v zakonskem roku. Tiste iz aprila, maja in tudi junija so večinoma rešene, tudi v juliju je že rešena več kot polovica prejetih vlog, sledi iz podatkov ministrstva.

Izpostavili so še druge oblike pomoči za blaženje posledic epidemije, ki so jih omogočili z interventnimi zakoni.

Karitasu in Rdečemu križu pa je ministrstvo v obdobju epidemije zagotovilo tretjino več hrane, kot je bilo prvotno načrtovano. Jeseni bosta navedeni organizaciji prejeli več kot 700 ton dodatne hrane, kar predstavlja skoraj polovico več od načrtovanega, so še pojasnili na ministrstvu.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar