Mariborski srednji šoli in univerza prejele certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Vir: Univerza v Mariboru

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Zveza Slovenskih Olimpijcev, za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in športnikom prijaznega izobraževanje, so v Mariboru prejele II. Gimnazija Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor ter Univerza v Mariboru. 

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe, so zapisali na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije. “Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo,” so še zapisali.

Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks.
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), pišejo na spletni strani OKS.
Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.

Oddaj komentar