Mariborski mestni svetniki brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna

Mariborski mestni svetniki so včeraj brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna občine, ki se znižuje za šest milijonov na 148,1 milijona evrov. Mnogo več besed so namenili poročilu o projektu obnove srednjega bazena v kopališču Pristan, saj so zgroženi, da ta še vedno pušča, stene pa zaradi neurejenega prezračevanja plesnijo.

Mestni svetnik Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Primož Juhart je po predstavitvi poročila na kratko povzel, da je bilo dosedanje izvajanje projekta Pristan, ki ga je začela ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca, katastrofalno. “Upravičeno se postavlja vprašanje, kaj se je v teh letih sploh naredilo? Kdo bo nosil odgovornost za nastalo škodo? Ne le neposredno na poslovanje Športnih objektov Maribor, o čemer smo se pogovarjali na prejšnji seji, ampak tudi posredno,” je dejal.

“Ko sem prebiral to poročilo, nisem vedel, ali berem kriminalko ali grozljivko. Žal ugotavljam, da sem bral žalostno resnično zgodbo,” je dodal Aljaž Bratina z liste Arsenovič za Maribor.

Zgrožen je tudi podžupan Samo Peter Medved, ki je zaradi odsotnosti župana Saše Arsenoviča vodil sejo. “To je tehnološko izredno zahteven projekt, a pristojne službe bi morale voditi investicijo bistveno bolj strokovno. Naročili smo notranjo revizijo investicije, a do nje ni moglo priti, ker enostavno nismo mogli do dokumentacije. Že to je pokazatelj razmer. Trenutno ne morem podati vseh odgovorov, a jih bomo zagotovo poiskali,” je dejal.

Na občini ocenjujejo, da jih bo projekt stal še okoli 1,7 milijona evrov. Pomanjkljivosti naj bi odpravili do jeseni, a ni znano, ali bodo bazen odprli takrat ali šele po celoviti energetski sanaciji Pristana, ki se je izkazala za nujno potrebno za ustrezno obratovanje bazena.

Na predlog Milana Mikla iz Nove ljudske stranke Slovenije (NLS) so mestni svetniki naročili mestni upravi, naj čim prej določi datum ponovnega odprtja bazena in najde odgovorne za tako dolgo trajajočo sanacijo.

Znižanje letošnjega proračuna občine je po besedah vodje urada za finance in proračun Mateje Cekić posledica epidemije novega koronavirusa. Davčni prihodki so se sicer zaradi zvišanja povprečnin nekoliko zvišali, a so pričakovani nižji prilivi iz turistične takse, parkirnin, glob, najemnin za poslovne prostore in gostinske vrtove ter počasnejše prodaje občinskih nepremičnin. Temu so prilagodili odhodke iz proračuna.

Poleg rebalansa so mestni svetniki na današnji seji potrdili tudi zaključni račun proračuna za lansko leto, ki kaže realizacijo prihodkov v višini 99 milijonov evrov, kar je 16 odstotkov manj od načrtovanega. Ob tem je Lista kolesarjev in pešcev opozorila na nenehno zamikanje dolgo pričakovanih investicijskih projektov, na primer vzpostavitev sistema izposoje koles in izgradnjo manjkajoče kanalizacije v Limbušu. “Težave so bile s pripravo dokumentacije ali upravnimi postopki. Vsi projekti se izvajajo, niso bili zavrženi,” jim je odgovoril podžupan Medved.

Enako nespodbudno kot Pristan je bilo poročilo o problematiki gramoznice Dogoše, za katero ima najemnik Gokop skoraj pol milijona evrov dolga do občine. Okoliški prebivalci so zaskrbljeni, kaj vse dovažajo tja, a inšpekcijski nadzor še ni zaključen.

Mestni svet je soglašal z dokapitalizacijo Marproma s stvarnim vložkom občine v višini 757.200 evrov, kar predstavlja vrednost petih avtobusov. Ti se s tem neodplačno izročajo v last temu javnemu podjetju. “Z dokapitalizacijo podjetja s stvarnim vložkom se izboljšuje kapitalska ustreznost ter tržni položaj podjetja,” je v gradivu za sejo pojasnil direktor Bernard Majhenič.

Leto 2019 je Marprom sklenil z izgubo 400.000 evrov, predvsem zaradi investicijskih vlaganj na Pohorju in slabe zimske sezone, v poletnih mesecih pa izpada prihodkov na dejavnosti mestnega prometa. Položaj podjetja se je dodatno zaostril z nastopom krize zaradi covida-19.

Uspešnejše je javno podjetje Energetika Maribor, ki je lani zabeležilo nekaj več kot 1,7 milijona evrov dobička. Mestni svetniki so se strinjali, da 1,1 milijona evrov ostane nerazporejenih, o njihovi razporeditvi pa se lahko ponovno odloča, ko bodo vidni učinki covida-19 na poslovanje podjetja.

Mestni svet je soglašal tudi s povečanjem osnovnega kapitala družbe Dom pod gorco s stvarnim vložkom občine v višini 351.000 evrov, kar predstavlja parcele v skupni izmeri 3421 kvadratnih metrov, kjer je predvidena dograditev tega doma za starejše.

Mestni svetniki so potrdili ceno pomoči družini na domu v letu 2020, ki ostane za uporabnike nespremenjena. Še s prejšnje seje pa jim je ostala obravnava ugovora mestnega svetnika Liste mladih. Povezujemo Matica Matjašiča zaradi odstranitve s seje pred mesecem dni, ko je mestni svet za zaprtimi vrati obravnaval revizijsko poročilo projekta sortirnice odpadkov. V ugovoru je zahteval, da se sklep o njegovi odstranitvi razveljavi in ponovi takratno sejo, v kar pa mestni svetniki danes niso privolili.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar