Mariborska občina s pozivom poslancem, da podprejo zakon o razbremenitvi občin

Državni zbor danes obravnava predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki ga je v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšujejo se administrativni postopki in povečuje nekatere prihodke občin. Mestna občina Maribor poziva poslance, da podprejo zakon.

Po besedah ministra predlog zakona zasleduje tri ključne cilje. Prvič, finančno razbremenitev občin. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.

Občine želijo administrativno razbremeniti

Drugič, povečali se bodo nekateri prihodki občin. S predlogom zakona se tako na primer zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.

In tretjič, občine želijo administrativno razbremeniti, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Po oceni ministrstva bodo imele občine v primeru sprejetja zakona letno več kot 31 milijonov evrov manj stroškov.

Mariborski župan si želi podprtje zakonu

Tudi župan MOM je poslance pozval, da podprejo predlog zakona: “V imenu župana MO Maribor, g. Saše Arsenoviča pošiljam v vednost – dopis predsednika SOS glede obravnave Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) na Državnem zboru RS. Pozivamo vas, da zakon podprete.”

Oddaj komentar