Koroška cesta bo ostala zaprta za promet

Mestni svet se je na včerajšnji izredni seji seznanil z gradivom Civilne iniciative ZAPD – Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora). Mestni svetniki so po seznanitvi z gradivom opravili široko razpravo in glasovali o treh predlaganih sklepih iniciative. Noben izmed sklepov ni bil sprejet.

V primeru izrednih razmer se lahko prometni režim spremeni

Nadalje je Mestni svet MO Maribor soglasno, s 40 glasovi ZA in nobenim proti, sprejel sklep župana MO Maribor Saše Arsenoviča, da lahko v primeru izrednih razmer in intervencij MO Maribor spremeni prometni režim na Koroški cesti. Sprejeli so tudi, da lahko MO Maribor poskrbi za ustrezne omilitvene ukrepe na Mladinski ulici z izvedbo varnih »kiss and drop« con pred OŠ Bojana Ilicha in Konservatorijem za glasbo in balet Maribor ter da se uvede  linija vstopno-izstopnih mest za majhna električna vozila v peš coni (Maister).

Prenova javne razsvetljave

Na Krekovi in Maistrovi ulici se izvedeta dva semaforja s prioritetno usmeritvijo za varen
prehod pešcev in kolesarjev brez pritiska na tipko. MO Maribor bo na osnovi ugotovitev in meritev osvetljenosti Krekove in Mladinske ulice prenovila javno razsvetljavo z namenom povečanja varnosti v prometu (tudi v sklopu projekta v teku) in naročila projektno dokumentacijo za izvedbo mestnega tunela med Gosposvetsko cesto in Mlinsko ulico.

Prenovili bodo linije javnega potniškega prometa

Na mariborski ulici bodo preučili in prenovili linije javnega potniškega prometa, zaradi celotnega prostora med Dravo in Mestnim parkom. MO Maribor je, kot zapišejo v sporočilu za javnost, s svojo odločitvijo o spremembi prometnega režima strogo mestno jedro
razbremenila tranzitnega prometa in ga tako razporedila na različne lokacije. “Promet je pretočen, hkrati pa se je na Glavnem trgu in Koroški cesti odprl nov prostor, ki omogoča razvoj in predvsem povezavo dveh pomembnih življenjskih prostorov – Drave in Mestnega parka z zelenim zaledjem,” so zapisali.

Poudarili so tudi, da se MO Maribor zavzema, da bo prometu v centru mesta našla alternativo v trajnostni mobilnosti, ki se že kaže v večjem številu stojal za kolesa in motorna kolesa, projektu souporabe koles, ki bo zaživel spomladi, ureditvi kolesarskih poti in zniževanju klančin, »car-sharing-u«, ki v mestu deluje že nekaj let in tremi električnimi vozili Maister, ki so namenjeni brezplačni uporabi občanov.

Želja izgradnja tunela na povezavi med Gosposvetsko cesto in Mlinsko ulico

Več kot 12.000 avtomobilov dnevno na Koroški cesti se je preusmerilo in razpršilo na druge ceste, vključno s Koroškim mostom, žal pa tudi na Lent in ulicami v koridorju Razlagova-Krekova-Strossmeyerjeva-Mladinska-Maistrova-Cankarjeva, kar si vodstvo MO Maribor prizadeva rešiti s tunelom na povezavi med Gosposvetsko cesto in Mlinsko ulico, do takrat pa omiliti tudi z ukrepi, ki so bili soglasno sprejeti s sklepom na seji mestnega sveta, še povedo.

Apel Ministrstvu za infrastrukturo

MO Maribor je s projektom tunela pod mestnim jedrom apeliralo na Ministrstvo za infrastrukturo in ga z njim trenutno usklajuje ter si prizadeva, da bi država tunel financirala po vzgledu obvoznic Bled, Škofja Loka in predora Markovec.

 

🗣Glas ljudstva je z večino glasov PROTI ponovnemu odprtju Koroške ceste in Glavnega trga za promet.👇

Objavil/a Mestna občina Maribor dne Četrtek, 11. februar 2021

Oddaj komentar