Evropska komisija spremenila program razvoja podeželja za podporo proizvodnje hrane

Vir: Pixabay.com

Evropska komisija je potrdila najnovejšo spremembo programa razvoja podeželja 2014-2020, ki prinaša odziv na koronsko krizo. Ta omogoča zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji, so danes izpostavili na kmetijskem ministrstvu.

Bistven vidik najnovejše spremembe je podpreti proizvodnjo hrane v Sloveniji, zaradi česar so bile prvenstveno izvedene prerazporeditve sredstev pretežno z nekmetijskega na kmetijski del ukrepov programa. Skupaj se prenaša 21,7 milijona evrov, od tega 11 milijonov evrov na primarno kmetijsko proizvodnjo, 7,7 milijona evrov na predelavo kmetijskih proizvodov in tri milijone evrov namakanje,” so pojasnili.

Na področju kmetijske pridelave in predelave so se zvišale stopnje javne podpore za tisti del investicij, ki prinašajo večjo odpornost prehranskega sistema, in sicer do najvišjih dovoljenih po zakonodaji EU. Z namenom zagotavljanja hitrejše likvidnosti v kmetijstvu, živilstvu in na podeželju sprememba programa prinaša tudi povečanje deleža predplačil z dosedanjih 30 na 50 odstotkov.

V okviru te spremembe je Slovenija s komisijo dogovorila tudi spremembo obdobja upravičenosti stroškov. Za vloge na razpise, ki bodo objavljeni do konca leta v okviru ukrepov za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva in v predelavo, trženje oz. razvoj proizvodov, se kot upravičeni upoštevajo tudi izdatki, nastali pred oddajo vloge na razpis, vendar ne pred datumom razglasitve epidemije, torej pred 12. marcem.

Na ministrstvu so ob tem opredelili bistvene potrjene spremembe po posameznih podukrepih programa razvoja podeželja 2014-2020, in sicer za podukrepe na področju naložb na kmetijskih gospodarstvih, v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, podporo za naložbe v gozdarske tehnologije ter za predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar