Drama v znamenju stoletnice Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru

Igralski ansambel s Hinkom Nučičem leta 1919, vir: SNG Maribor

Sezona 2019/2020 bo v znamenju stoletnice obstoja Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. V tem času se bomo spominjali številnih generacij gledaliških ustvarjalcev in ustvarjalk, ki so oblikovali zgodovino našega gledališča.

SNG Maribor je osrednja kulturna institucija v mestu Maribor in v severovzhodni Sloveniji. S svojo umetniško ustvarjalnostjo vse od nastanka leta 1919 dalje opravlja neprecenljivo kulturnopolitično vlogo. Razvija in ohranja slovensko nacionalno in kulturno identiteto ter nastopa kot pomemben branik slovenskega jezikovnega prostora. V stotih letih obstoja in delovanja je SNG Maribor mestu in širšemu okolju odtisnilo trajen in neizbrisen pečat.

Prva dramska predstava leta 1919
Prva dramska predstava SNG Maribor (Josipa Jurčiča Tugomer v režiji Hinka Nučiča, ustanovitelja in prvega upravnika SNG) je bila 27. septembra 1919, in ta datum velja za rojstni dan mariborskega slovenskega poklicnega gledališča, prva operna predstava pa je bila 1. maja 1920 (Hervejeva Mam‘Zelle Nitouche).
Sicer pa v Mariboru obstaja poklicno gledališče že od leta 1852, ko je bila zgrajena današnja Stara dvorana (v njej je do leta 1919 delovalo nemško mestno gledališče). Tako kot prvotno nemško gledališče je bilo tudi slovensko poklicno gledališče ves čas organizirano kot dvodomno (dramsko in glasbeno) gledališče.

Skupno 1600 premier
V stotih letih obstoja se je v SNG Maribor zvrstilo približno 1600 premier, od tega v Drami 1000, v Operi 500 in v Baletu 100. Drama je delovala ves čas, Opera je pred drugo svetovno vojno delovala občasno (kot stalni umetniški ansambel je obstajala med letoma 1922–1928), Balet pa je začel z rednim delom po letu 1945.

1 KOMENTAR

Oddaj komentar