Dom starejših občanov Tezno: Potrebo po kadru objavili kar 44-krat, zaposlene vedno težje pridobiti

Dom starejših občanov Tezno

V veliko domovih za starejše se srečujejo s kadrovsko stisko. Obrnili smo se tudi na Dom starejših občanov Tezno in govorili z direktorico Jasno Cajnko.

Potrebo po kadru objavili kar 44-krat

Povedala nam je, da so v preteklem letu z željo pridobiti novi, ustrezni kader, potrebo po kadru objavili kar 44- krat. “Največ krat smo ponavljali razpis za strežnico (11x), bolničar negovalec (8x), srednja medicinska sestra (6x), gospodinja oskrbovalka (5x), dietni kuhar (4x), hišnik vzdrževalec (4x) in diplomirana medicinska sestra (4x),” nam pojasni.

“Pomanjkanje zdravstveno educiranega kadra skušamo nadomestiti s profili strežnica in gospodinja oskrbovalka. Zaradi šestdnevnega delovnika, izmenskega dela, pogoste prisotnosti zaposlenih ob praznikih ter seveda plače, ki niso stimulativne (minimalna plača, ki jo prejema med 55-60% zaposlenih v zavodu), je novi kader vedno težje pridobiti,” poudari ob tem.

Na dan 31. december je bilo v domu 209 stanovalcev ter 101 redno zaposlenih. V preteklem letu so sicer zaposlili 17 novih sodelavcev, odšlo jih je 29, od teh so se tri upokojile. Trenutno so na voljo delovna mesta kot so bolničar, zdravstveni tehnik, gospodinja in strežnica.

Zanimalo nas je, če so že bili v situaciji, ko so morali ustaviti sprejeme, ravno zaradi manjka kadra. “Zmanjšali smo kapaciteto postelj, da bi z obstoječimi zaposlenimi lahko varno in strokovno nudili nego in oskrbo ter vzpostavljali prijetno, domače vzdušje stanovalcem, ki že živijo v našem Domu,” pojasni.

“Ni nam lahko, nam domskim”

Dotaknila se je tudi odobrenih, aktualnih cen, ki trenutno ne pokrivajo stroškov tekočega poslovanja. “Samo na segmentu energija in vode beležimo glede na porast cen 180 odstotni porast stroškov kakor na segmentu živil 160 odstotkov v zadnjih dveh letih. Prihodki iz rednega poslovanja torej ne sledijo dejanskim stroškom rednega poslovanja. Ekonomske cene bi morale prinesti po oceni cca 20% dvig cen. Torej se zavodi ubadamo še s težavami pozitivnega poslovanja, zaradi česar omejujemo odhodke na področjih, ki niso »nujno potrebna« Izobraževanje zaposlenih, nujne adaptacije in popravila, varčevanje pri nabavi pripomočkov in opreme,” doda.

Zaključi še, da sočasno pomeni že najmanjše zvišanje cen oskrbe pomembno finančno breme za uporabnike: “In uporabniki pričakujejo in imajo pravico pričakovati najboljšo oskrbo in življenje v domovih. Ko strnemo našteto zaključim: ni nam lahko, nam domskim.”

Oddaj komentar