Danes znani rezultati spomladanske mature

Vir: pixabay.com

Danes bodo predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Državnega izpitnega centra predstavili rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Letošnja matura je po dveh letih epidemičnih razmer znova potekala običajno kot pred covidom-19.

Rezultate v prostorih Državnega izpitnega centra bodo predstavili državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc, predsednik državne komisije za splošno maturo Darko Friš in predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular.

Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 28. maja s pisnim izpitom iz tujega jezika. Na splošno maturo se je prvič prijavilo 6114 kandidatov, na poklicno pa 9497.

Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Na dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1840 kandidatov.

Splošno maturo so dijaki, ki prihajajo z 80 šol, opravljali iz 33 različnih predmetov. Poklicno maturo pa so opravljali kandidati s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar