Pravniki mariborskemu sodišču: bodite transparentni

Slika je simbolična

Danes se je v medijih pojavilo pismo petih doktorjev prava, ki mariborsko sodišče javno pozivajo k objavljanju dokumentov. Želijo, naj sodišče na spletu objavi tožbo, odgovor na tožbo, vse vloge strank ter sklepe, sodbe in ostale odločbe v vseh zadevah, začetih ali zaključenih v letu 2016 pri Upravnem sodišču, oddelku v Mariboru.

Prof. dr. Matej Avbelj, dr. Dominika Švarc, prof. dr. Andraž Teršek, prof. dr. Saša Zagorc in prof. dr. Jurij Toplak,  sodišče javno prosijo, naj objavi dokumente v vseh zadevah, kjer sta bili obe stranki državna organa ali osebi javnega prava, pa tudi v vseh ostalih zadevah. “Dokumenti naj se objavijo brez razkritja zaščitenih osebnih podatkov“, so zapisali. Toplak pa nam je potrdil, da pozivajo k implementaciji ustavne vrednote javnosti in transparentnosti ravnanj in aktov javnih oblasti, in sicer v funkciji “vladavine prava in demokratičnosti“.

Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru

Pravniki pišejo
Objava predmetnih sodb, vlog in drugih dokumentov, ki smejo in morajo biti javni po slovenskem in konvencijskem ustavnem režimu, bo (1) povečala transparentnost dela državnih organov, ki so stranke pred sodiščem, (2) povečala transparentnost postopkov in dela sodišča, (3) pripomogla k enotni sodni praksi, (4) bila podlaga za študije, analize in raziskave, (5) dolgoročno pa bo izboljšala kakovost dela državnih organov in sodišč.

Transparentnost postopkov je še posebej pomembna pri upravnem sodišču, kjer so javne obravnave redke in javnost pri mnogih sporih niti ne more vedeti, da obstajajo. Ker je mariborski oddelek upravnega sodišča eden manjših, smo za objavo dokumentov najprej zaprosili prav ta oddelek. Kasneje pričakujemo objavo tovrstnih aktov in dokumentov tudi od ostalih oddelkov.

Podpisani se z dostopom do informacij javnega značaja ukvarjamo že več let, ob tem pa se trudimo za večjo transparentnost dela javnih oblasti na vseh ravneh sistema in pri vsakovrstnih ravnanjih, to področje tudi raziskujemo in o njem pišemo v znanstvenih, strokovnih in drugih publikacijah. V dobri veri dodajamo, da je objava vlog pri sodišču in sodnih spisov v tujini že dlje časa običajna oblastna praksa (vloge so t. i. “public record”).

Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru

Pri tem pozivu gre za vlogo po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, pa tudi na podlagi Ustave RS in Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pravica do dostopa do informacij je namreč ustavna in evropska človekova pravica. Da so tožbe in ostale vloge strank pred upravnim sodiščem javne, pa je upravno sodišče navsezadnje potrdilo že leta 2012. Sedaj naj postanejo še v praksi dostopne javnosti. Listine in uradna pisanja državnih organov so po slovenskem ustavnem redu in dolžnem pravnem režimu javna.

Z naprošenimi informacijami se kot državljani želimo seznaniti tako, da jih v PDF-obliki objavite skenirane na spletu, kajti, kot določa zakon, “vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet … vse informacije javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat”. Spodaj nas je podpisanih pet vlagateljev. Zakon tudi določa, da se takšni podatki objavijo na spletu brezplačno. Če jih iz kakršnegakoli razloga ne morete objaviti na spletu (iz razloga pretiranih stroškov, razumnega pomanjkanja časa, računalniškega znanja zaposlenih ipd.), nam lahko to sporočite in jih bomo objavili mi.

Oddaj komentar