Center za pomoč na domu Maribor prejel nacionalno priznanje

Minuli četrtek je v Narodni galeriji Ljubljana potekala slovesnost s podelitvijo priznanj v okviru natečaja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«, pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med dobitniki je bil tudi Center za pomoč na domu Maribor.“Nacionalno priznanje je prejel primer dobre prakse »Pro-Akt – AKTIVNO NA POTI DO ZDRAVJA«, ki smo ga razvili zaposleni na Center za pomoč na domu Maribor,” so sporočili s centra.

Glavna dejavnost Centera za pomoč na domu Maribor je izvajanje javne službe pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu, ob tem pa izvajamo tudi druge spremljajoče aktivnosti ter socialnovarstvene programe. “Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, pri čemer pa njihovi svojci take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Osnovna dejavnost zavoda se izvaja na območju ustanoviteljice, Mestne občine Maribor, ter občin Hoče-Slivnica, Rače-Fram in Starše. Vsi zaposleni se trudimo, da našim uporabnikom omogočamo prijazno, samostojno in dostojno življenje v njihovem domačem okolju, zato je naše delo fizično in psihično zahtevno,” so zapisali v sporočilu za javnost.

V želji, da bi izboljšali dobro počutje zaposlenih in jih povezali v dobro delujoč delovni tim, so nadgradili in prenovili obstoječi sistem varnosti in zdravja pri delu. “Z lastnim znanjem smo pripravili projekt »Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja«, ki daje velik poudarek preprečevanju in obvladovanju kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Skozi ankete in številne razgovore se je izoblikoval nabor aktivnosti, ki si jih zaposleni želimo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu,” so še zapisali. K temu pa dodajajo, da so “uredili Pro-Akt sobo, ki je namenjena individualnim terapijam za zaposlene ter aktivnim odmorom. Fizioterapevt in delovni terapevt svetujeta sodelavcem primerno vadbo glede na njihove težave, vključno s pripravo plana učvrstitve določenih mišic in delov telesa, na katerih se pri posamezniku nakazuje večje tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj. Zaposlenim so na voljo masaža, barvna svetlobna terapija, uporaba kinezioloških trakov, izposoja vadbenih pripomočkov, pisno in video gradivo z vajami za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. Poleg tega organiziramo usposabljanja za samopomoč pri lajšanju bolečin v mišicah in druge delavnice, namenjene dobremu počutju vseh zaposlenih.”

Inovativnost projekta Pro-Akt se izkazuje predvsem v načinu, na kakršnega so v Centru za pomoč na domu Maribor v promocijo zdravja na delovnem mestu vključili dodatno znanje in spretnosti njihovih zaposlenih. “Z medsebojnim motiviranjem in spodbujanjem zaposleni aktivno razmišljamo o varnosti in zdravju pri delu ter aktivno skrbimo za svoje zdravje. Naše aktivnosti pa že izkazujejo dvig ravni preventivne kulture na področju varnosti in zdravja, manj je bolniških odsotnosti oziroma so le te krajše, predvsem pa je opazna tesnejša povezanost delovnega tima,” so še dodali.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je navedeni primer dobre prakse prijavilo tudi na 15. evropski natečaj za priznanja za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu, ki ga je razpisala Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, so sporočili.

Oddaj komentar