Begunci iz Ukrajine z možnostjo študija na mariborski univerzi

Univerza v Mariboru omogoča ukrajinskim študentom, ki so zaradi vojne morali zapustiti domovino, začasni vpis brez šolnine kot študentu na izmenjavi. Zaprosijo lahko tudi za štipendijo, ki bo krila njihove življenjske stroške prvih nekaj mesecev v Sloveniji. Mestna občina Maribor pa beguncem iz Ukrajine omogoča brezplačen mestni avtobusni promet.

Z Univerze v Mariboru so danes sporočili, da z veliko zaskrbljenostjo in sočutjem spremljajo razmere v Ukrajini ter iščejo rešitve, ki bodo v podporo študentom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in ostalemu osebju, ki jih je prizadelo vojno stanje. Zato so vzpostavili enotno vstopno točko v angleškem in slovenskem jeziku, za vsa vprašanja je na razpolago tudi elektronski naslov ukraine@um.si.

“Ker skladno s slovensko zakonodajo in splošnimi akti vpis med študijskim letom ni možen, ukrajinskim študentom ne moremo zagotoviti formalnega vpisa, jim bomo pa zagotovili vključitev v študijski proces v okviru izmenjav Erasmus za prehodno obdobje. Obveznosti, opravljene v tem času, bodo študentom priznane v okviru formalnega vpisa v študijski program za naslednje študijsko leto 2022/23, ko skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport načrtujemo sistemsko ureditev integracije študentov v terciarno izobraževanje,” so navedli.

Prav tako aktivno iščejo rešitve pri zagotavljanju namestitev v prostore stanovanjskih skladov, dijaških domov, študentskih domov, centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ter ostalih primernih objektov v državni lasti. Študenti imajo možnost zaprositi za štipendijo, prav tako jim status študenta omogoča dostop do subvencionirane študentske prehrane in študentskega dela, Društvo študentov psihologije Maribor pa jim nudi brezplačne zasebne pogovore v angleškem jeziku.

Vključevanje v pedagoški in/ali raziskovalni proces na mariborski univerzi omogočajo tudi visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter raziskovalcem iz Ukrajine. Eden izmed možnih načinov je dohodna mobilnost ali gostovanje za namen pedagoškega udejstvovanja in raziskovalnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+. Prav tako je možno vključevanje v raziskovalne in razvojne projekte ter druge aktivnosti, upoštevajoč vsebinske in finančne okvire projektov in drugih aktivnosti, so še sporočili z univerze.

Od začetka tega tedna so vse osebe s statusom begunca iz Ukrajine v Mariboru upravičene do brezplačne vozovnice za mestni avtobusni promet. Na podlagi pooblastila župana Saše Arsenoviča jim bo javno podjetje Marprom na blagajni na glavni avtobusni postaji izdalo brezplačne vozovnice, ki jih bodo lahko uporabljali do konca leta 2022, sporočajo z občine.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar