V ponedeljek pričetek obnove druge faze Streliške ceste

Vir: Google maps

V ponedeljek, 23. septembra, se prične obnova druge faze Streliške ceste v Mariboru, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Podjetje Nigrad d.d. bo v ponedeljek 23. septembra v sklopu 2. faze projekta obnove Streliške ceste zaprlo območje na odseku med Ulico Pohorskega odreda do križišča s Kardeljevo cesto in uredilo obvoze. 1. etapa zapore bo od Kurirčkove poti do gostilne Poštela, na tem odseku bo popolna zapora, dostop za stanovalce bo urejen čez gradbišče, dostop za trgovino TUŠ in MOL bo preko Pohorskega odreda nemoteno. Po izvedbi 1. etape sledi 2.etapa, sporočajo iz MO Maribor. “2. etapa bo od Kurirčkove poti do Ulice Pohorskega odreda, na tem odseku bo delna zapora, tako da bo dovoljen in možen dostop do trgovine TUŠ in BS MOL. Dovoljen dostop za stanovalce bo do dvorišč preko gradbišča. Zaradi zapore Streliške ceste bodo avtobusi na liniji 6 Vzpenjača začasno vozili po spremenjeni trasi. Tako bodo v smeri Vzpenjače z Radvanjske ceste zavili v Borštnikovo ulico in nato s te v Ulico Pohorskega odreda, po kateri se bodo vrnili na ustaljeno traso na Lackovo cesto,” so zapisali v sporočilu za javnost.  Po enaki obvozni poti bodo avtobusi na liniji 6 vozili tudi proti centru mesta. V času zapore Streliške ceste ne bosta v uporabi avtobusni postajališči Radvanjska–Borštnikova in Streliška– Ulica Pohorskega odreda.

Obstoječa lokalna cesta LC – 47805 Lackova cesta in LC – 47807 Streliška cesta, katere predmet obnove je ureditev celotne komunalne infrastrukture ter voziščne konstrukcije ceste, poteka med križiščem Lackove ceste in Ulice pohorskega odreda in križišča Streliške ceste in Kardeljeve ceste. “V letu 2018 je v okviru dvoletnega projekta, razdeljenega na dve fazi, bila izvedena 1. faza projekta kjer je že bil obnovljen del Lackove ceste od gasilskega doma do semaforiziranega križišča Lackove in Ulice Pohorskega odreda. V nadaljevanju investicije (2. faza) se izvaja ureditev modernizacije ceste na odseku med Ulico Pohorskega odreda do križišča s Kardeljevo cesto,” so sporočili.

V okviru 2. faze prenove bodo zamenjana celotna vozišča konstrukcija urejen promet kolesarjev, obnovljeni vsi komunalni vodi in javna razsvetljava. Obravnavan odsek predstavlja zahtevno okolje tako z vidika varovanja narave, kot tudi z vidika voda in prometne varnosti in pretočnosti, ureditve vodenja kolesarjev. “Vrednost projekta je 1,56 milijona evrov, od tega 1 milijon evrov sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaključek del je predviden do konca leta 2019. Dela izvajata podjetje Pomgrad d.d. kot vodilni partner in partner podjetje Nigrad d.d,” so dodali.

Nadometni postajališči za avtobuse št. 6 bosta v Borštnikovi ulici in OŠ Ludvika Pliberška v Ulici Pohorskega odreda.

Oddaj komentar