Ta konec tedna v Račah srečanje oračev

Ta konec tedna bo v Račah potekalo 60. srečanje oračev Podravja.

Ob tem bodo obeležili 60. obletnico regijskega tekmovanja oračev Podravja, ki bo potekala v četrtek, 1. avgusta ob 19.00 v Beli dvorani Gradu Rače. V petek pa bo v Račah na njivi “Pri Šparu” potekalo 60. regijsko tekmovanje oračev Podravja.

Zgodovina kmetijstva se začne z orodji, ki jih je pračlovek izdelal in uporabljal, ko je spoznal, da mu ob lovu in obiranju plodov, tudi obdelana zemlja daje vsakdanji kruh.
Stalna in v okviru možnega predvidevanja, je bila pridelava hrane mogoča šele, ko si je človek izdelal preprosta orodja za rahljanje zemlje, spravilo pridelkov ter njihovo pripravo za uživanje. Ravne, lepo oblikovane brazde, so bile že nekoč ponos kmeta, ki si je z lepo obdelano njivo zagotovil uspeh v pridelavi ter pridobil spoštovanje in ugled pri sosedih. “Z organizacijo tekmovanja v oranju želimo poudariti pomen kvalitete osnovne obdelave tal, prehranske varnosti, s tem pa tudi kmečkega stanu v celoti,” pravi Stane Klemenčič, direktor Kmetijsko gozdraskega zavoda Maribor.

Kmetijska pridelava je v veliki odvisnosti od klimatskih pogojev in zelo ranljiva na podnebne spremembe. Uspešno prilagajanje sektorja podpira Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, ki omogoča kmetijam pridobivanje finančnih sredstev iz naslova ukrepov za naložbe v kmetijska gospodarstva. JSKS bo na tekmovališču predstavila praktični prikaz značilnosti in delovanja različnih namakalnih tehnologij, vrste namakalnih sistemov in možnosti izrabe različnih vodnih virov za namakanje kmetijskih zemljišč. Podjetje Agrosoršak bo predstavilo zeleni program kmetijske mehanizacije na našem trgu. Obiskovalcem bo predstavljena mehanizacija s področja obdelave tal blagovne znamke VÄDERSTAD kombinaciji s traktorji CLAAS. FKBV UM in GIZ Fitofarmacija Slovenije bosta v okviru projekta TOPPS prikazala učinkovito pranje poljedelskih škropilnic na terenu.

 

 

Oddaj komentar