Mestna blagajna v Mariboru od srede na treh lokacijah

Od srede, 1. marca bo mariborska Mestna blagajna, kjer lahko občani poravnajo položnice brez provizije, sedaj delovala pod okriljem Delavske hranilnice in to na treh lokacijah v Mariboru.

mestna blagajna

Odločitev o prenosu storitve Mestne blagajne na zunanjega izvajalca storitev Mestne blagajne je bila konec leta 2016 sprejeta na Mestnem svetu.

“Za prenos storitev Mestne blagajne na zunanjega izvajalca se je Mestna občina odločila zaradi nižjih stroškov in višje kakovosti storitve ter možnosti izvajanja storitev na več lokacijah. Razlog za izbiro zunanjega izvajalca, za katerega je bilo v javnem naročilu pogojeno, da je ponudnik plačilnih storitev, je tudi možnost plačevanja računov, ki niso davčno potrjeni, saj je bilo od 2.1.2016, zaradi izvajanja Zakona o davčnem potrjevanju računov, vse račune, ki so bili plačani v Mestni blagajni potrebno davčno potrjevati,” so sporočili iz Mestne občine Maribor. Ob tem pa pojasnili, da, “ker se vsi izdajatelji računov niso odločili za davčno potrjevanje, nekaterih računov v Mestni blagajni z 2.1.2016 ni bilo več mogoče plačevati.”

položnice

Mestna občina Maribor je zunanjega izvajalca z javnim naročilom izbrala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje, po postopku naročila male vrednosti, pri čemer je bilo izvedeno skupno javno naročilo s podjetji, v katerih ima Mestna občina Maribor lastniški delež. “Izbran je bil najugodnejši ponudnik, to je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana,” pravijo na mariborski občini.

Nova Mestna blagajna bo začela delovati 1.3.2017. Delovala bo na treh lokacijah Delavske hranilnice Maribor, in sicer na Glavnem trgu 25, na Gosposki 24,in na Kardeljevi cesti 57.

delavska hranilnica, kardeljeva

V Mestni blagajni bodo občani Mestne občine Maribor – torej fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor lahko brez provizije plačevale položnice oz. račune podjetij: Snaga, Energetika Maribor, Nigrad, Mariborski vodovod, Pogrebno podjetje, vseh mariborskih šol in vrtcev, Centra za pomoč na domu, Globe Mestne redarske službe, Prometne in upravne takse, Račune Mestne občine Maribor za plačilo dovolilnic za parkiranje in kartic za vstop v peš cono, Račune Krajevnih skupnosti za plačilo najemnine za grobove, Nekaterih upraviteljev, kot npr. Indoma, Upra- stan, BAM upravljanje, Plinarne Maribor.

Se pa o vstopu v sistem Mestne blagajne še dodatno dogovarjajo z nekaterimi podjetji. Med njimi so Energija plus, ECE in Stanovanjska zadruga Maribor.

Oddaj komentar