Fištravec, Katičeva in Grmek podpisali menjalno pogodbo

Foto: M. Pigac

Župan Mestne Občine Maribor Andrej Fištravec je danes podpisal pogodbo o menjavi zemljišč z ministrico za obrambo Andrejo Katič in direktorjem Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmirjem Grmekom.

MO Maribor je danes podpisala menjalno pogodbo v javno korist z državo oz. Ministrstvom za obrambo in Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. S sklenitvijo menjalne pogodbe bo tako država postala lastnik, Ministrstvo za obrambo pa upravljavec zemljišč znotraj Vojašnice generala Maistra, ki jih dejansko uporablja. Mestna občina Maribor bo v zameno pridobila nepremičnine, ki jih med drugim potrebuje v skladu s sprejetimi prostorskimi akti za svoje investicije.

Foto: M. Pigac

Z današnjim podpisom menjalne pogodbe se je lastništvo na območju Vojašnice generala Maistra uredilo v celoti, saj je Republika Slovenija dobila v last, Ministrstvo za obrambo pa v upravljanje 6 hektarjev zemljišč na območju vojašnice. MO Maribor je ob podpisu menjalne pogodbe pridobila cca. 10 hektarjev zemljišč, 9 hektarjev v solastnini, 3 stanovanja in poslovni prostor. Vrednost menjalne pogodbe znaša cca. 3.136.000 evrov.

Župan MO Maribor Andrej Fištravec je po podpisu pogodbe dejalm da ga veseli, da so po vseh letih to zgodbo zaključili. “Naše sodelovanje z vojsko v Mariboru je odlično, mesto pa je ponosni gostitelj velikega dela Slovenske vojske v državi. Vesel sem obnovljene kadetnice, prav tako pa me veseli, da je v našem mestu sedež slovenskega vojaškega izobraževanja. Vse to je pripomoglo, da smo še lažje uskladili formule in uredili menjavo zemljišč in nepremičnin. Današnji podpis menjalne pogodbe bo pripomogel k razvoju Slovenske vojske v tem delu države, saj bo vojska zdaj lahko investirala v zemljišča, v katera do zdaj, zaradi lastništva občine, ni mogla,” je dejal.
Ministrica za obrambo Andreja Katič je ob slavnostnem podpisu menjalne pogodbe povedala, da je izjemno zadovoljna, saj je od danes, po sedemindvajsetih letih, Republika Slovenija lastnik in Ministrstvo za obrambo upravljavec vseh zemljišč na območju Vojašnice generala Maistra in dodala, da sta tako Ministrstvo za obrambo kot Slovenska vojska zelo ponosna na kadetnico v Mariboru.

Ob tem se je še zahvalila županu MO Maribor za sodelovanje in ugodno razrešitev zemljiškoknjižnih vprašanj.

 

Oddaj komentar