Država naj ne bi prispevala za selitev Mariborske knjižnice

Ker je stavba v katero želi občina preseliti preseliti osrednjo enoto Mariborske knjižnice v lasti DUTB, in ne v lasti države, ni mogoče računati na državni prispevek, ki bi ga sicer lahko dobili, če bi obnavljali knjižnične prostore na Rotovškem trgu, poročajo nekateri mediji. 

Po besedah mariborskega župana Andreja Fištravca bi bila obnova sedanjih prostorov knjižnice na Rotovškem trgu predraga, zato bi knjižnico radi preselili v nekdanjo stavbo Probanke na Trgu Leona Štuklja, ki pa je trenutno v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Vlada je sicer lani obljubila 2,7 milijona evrov, za reševanje prostorske stiske knjižnice, a kot kaže tega ne bo.

Po poročanju medijev je težava v tem, da je v vladnem sklepu izrecno zapisano, da je ta denar namenjen za obnovo knjižnice na Rotovškem trgu. Župan Andrej Fištravec je vlado pozval, da ustrezno spremeni ta sklep, a kot kaže, mu ta ne bo ugodila.

“Sofinanciranje občinske javne infrastrukture na področju kulture na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je možno zgolj v primeru, da so nepremičnine v lasti občin in razglašene za občinsko javno infrastrukturo na področju kulture. Ker iz predloženega dokumenta identifikacije investicijskega projekta izhaja, da stavba nekdanje Probanke ni v lasti Mestne občine Maribor, temveč DUTB, državno sofinanciranje iz tega naslova ni možno. Posledično tudi sprememba sklepa vlade RS, dokler ni rešeno lastništvo stavbe nekdanje Probanke, ni možna,” so pojasnili na ministrstvu za kulturo.

Občina si sicer prizadeva za pridobitev lastništva omenjene stavbe, a ni več veliko časa, saj bi bilo treba obljubljeni državni denar po sklepu vlade začeti črpati že letos.

Prav tako je vlado pozval tudi državni svetnik Rudi Matjašič je vlado pozval, naj iz premoženja DUTB izvzame stavbo Probanke ter jo zamenja s trenutno občinskimi nepremičninami, ki jih uporablja ministrstvo za notranje zadeve v Mariboru. A vlada v pred dnevi sprejetem odgovoru poudarja, da premoženje DUTB ni last države in da DUTB sama razpolaga s svojim premoženjem. “Odločitev, ali bo objekt, za katerega je Mestna občina Maribor zainteresirana, prodala, je poslovna odločitev DUTB,” so pojasnili na vladi.

Na mestni občini Maribor, ki se sicer pogaja tudi neposredno z DUTB za nakup ali menjavo Probanke, so še vedno mnenja, da bi vlada lahko pomagala, če bi le želela. “V primeru izvzetja iz premoženja DUTB in zamenjave stavbe obstajajo zakonske podlage za izvedbo. Vprašanje je le obstoja interesa oz. politične volje,” so še dodali.

Vir: Lokalec.si

2 KOMENTARJEV

  1. Knjižnica naj le ostane tam kjer je že danes ! Bivši SDK pa je primeren samo za novo vrednost ki bo prinašala finančna sredstva! Na osnovi nove proizvodne vrednosti nastajajo nove delovne vrednosti !

Dodaj odgovor za Valter Prekliči