VIDEO: Jeseni več obsevanj na mariborski onkologiji

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor trenutno obsevajo 15 onkoloških bolnikov na dan, jeseni pa naj bi njihovo število povečali na 20, morda tudi 40 dnevno, če jim bo uspelo usposobiti dodatne kadre. Kot poudarjajo vodilni, je postopnost in previdnost nujna zaradi zahtevnosti te dejavnosti. 

Kljub težavam, ki smo jih imeli po začetku izvajanja zaradi odhoda kolegice v daljši bolniški stalež, nadaljujemo s to dejavnostjo, tako da smo ohranili to dejavnost za paciente severovzhodne Slovenije in jo nameravamo v prihodnje še širiti,” je povedal vršilec dolžnosti direktorja UKC Maribor Janez Lavre.

Brez sodelovanja Onkološkega inštituta v Ljubljani to ne bi bilo možno. Krovno pogodbo za sodelovanje so podpisali sredi septembra lani, na začetku novembra pa začeli s prvimi obsevanji. Za zdaj na mariborskem onkološkem oddelku izvajajo paliativno zdravljenje in radikalna obsevanja bolnic z rakom dojke. V video izjavi pojasnjuje predstojnica sektorja za radioterapijo na Onkološkem inštitutu Irena Oblak.

Za prihodnje načrtujemo še uvedbo radikalnega obsevanja raka pljuč in kasneje še raka danke. Za to je seveda potrebna zaposlitev dodatnega kadra, kar je že v načrtu,” je dodala. Poudarila je, da z UKC Maribor nikoli niso prekinili sodelovanja, le z odhodom edine redno zaposlene specialistke radioterapije v UKC Maribor so morali nekoliko spremeniti načrt uvajanja dejavnosti v Mariboru.

V jeseni pričakovano povečanje dela

Po besedah predstojnice oddelka za onkologijo UKC Maribor Maje Ravnik pričakujejo, da bi jeseni lahko začeli istočasno delati na obeh obsevalnih napravah, ki jih imajo na voljo, medtem ko ju zaenkrat, ker še niso dovolj kadrovsko zapolnjeni in utečeni, uporabljajo izmenično.

Poudarili so, da gre za zahtevno zdravljenje, ki ga ni mogoče vpeljati na mah, zato oddelek za radiologijo popolnjujejo po korakih, v skladu s predpisanimi postopki, kakršnim je bil ob začetku delovanja podvržen tudi Onkološki inštitut.

Sem naj bi sodil tudi nedavno uvedeni inšpekcijski nadzor na oddelku. “To ni zato, ker bi bilo kar koli narobe, ampak ker je pač takšna praksa, da zagotovimo, da vse teče tako, kot bi bilo treba,” je pojasnil medicinski fizik z oddelka Sašo Pulko. Tudi za dovoljenja za delo s pacienti je po njegovih besedah običajno, da se ob začetku uvajanja dejavnosti podaljšujejo le za nekaj mesecev. Trenutno jim poteče konec maja, nato pa pričakujejo, da ga bodo podaljšali.

Pomanjkljiva kadrovska zasedba

Vse je odvisno od kadrovske zasedbe, ki se postopno zapolnjuje. Ker morajo zagotoviti prisotnost najmanj enega specialista dnevno, so v UKC Maribor sklenili pogodbe z zdravnikom iz Zagreba ter petimi zdravnicami z Onkološkega inštituta, da zagotavljajo to prisotnost. Prve svoje zdravnike pričakujejo v UKC Maribor jeseni 2019, ko naj bi končalo usposabljanje pet njihovih specializantov.

onkologija

Zaposliti morajo ne le zdravnike specialiste, ampak tudi drugo osebje. Število obsevanih bolnikov bi bilo mogoče povečati že z več radiološkimi inženirji, a morajo biti ti ustrezno usposobljeni. “S povečanjem števila radioloških inženirjev, ki bi bili usposobljeni za delo s pospeševalniki, bi lahko zagotovili, da bi se delalo hkrati na dveh aparaturah,” je pojasnila strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko.

Da bi zagnali dejavnost v polnem obsegu, torej na dveh aparaturah v dveh izmenah, kar pomeni 80 ljudi obsevanih dnevno, bi potrebovali dodatno 12 inženirjev, dva medicinska fizika in ostali kader, kot so medicinske sestre in administracija,” je pojasnila Ravnikova.

VIR: lokalec.si

Oddaj komentar