Mariborski mestni svetniki potrdili zvišanje cene komunalnega prispevka za hiše

Mariborski mestni svetniki so v prvem branju načeloma podprli spremembo načina obračunavanja komunalnega prispevka, ki se za stanovanjske objekte draži, za industrijske in poslovne objekte pa se cena znižuje. Do drugega branja odloka pričakujejo, da se med drugim preuči možnost oprostitve plačila tega prispevka v posameznih primerih.

Komunalni prispevek je treba plačati ob gradnji objektov, ki bodo priključeni na občinsko komunalno opremo (vodovod, kanalizacija, cesta, plinovod in toplovod). Medtem ko se je doslej plačeval glede na velikost zemljišča, na katerem se objekt gradi, se bo bo novem pri izmeri dajatve upoštevala tudi tlorisna površina objekta, je pojasnil direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek. “Nikjer nismo želeli dvigovati cene. To je posledica prilagoditve novi zakonodaji,” je zatrdil.

Odbor mestnega sveta za finance je predlog odloka podprl, odbor za komunalne in gospodarske javne službe pa ne, med drugim zaradi po njihovi oceni nejasne formule izračuna. Kritike so izrazili tudi številni mestni svetniki, ki so se med drugim zavzeli za možnost oprostitve plačila komunalnega prispevka za ranljive skupine, na primer mlade družine, in stavbe, kot so domovi za starostnike. Izražene so bile tudi bojazni, da bodo višje cene komunalnega prispevka odgnale investitorje in silile ljudi v selitev v sosednje občine.

Župan Saša Arsenovič je po zaključku razprave poudaril, da je treba najti kompromis. “Ne smemo pozabiti, da je komunalni prispevek namenjen investicijam v komunali, hkrati pa moramo ostati prijazni do investitorjev,” je dejal. “Verjamem, da se bomo uskladili in na podlagi dodatnih številk poskušali najti skupni imenovalec,” je dodal.

Enotnejši so bili mestni svetniki pri potrjevanju višje ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu. Po besedah direktorice Centra za pomoč na domu Maribor Barbare Žgajner je to nujno zaradi višanja stroškov opravljanja te storitve. A za uporabnike se ne bo nič spremenilo, saj je občina povečala svoj delež sofinanciranja. “Uporabniki bodo še vedno plačevali 5,31 evra na uro,” je dejala.

“Tako želimo, da bo ta storitev ostala dostopna,” je dodala podžupanja Alenka Iskra. Po besedah Žgajnerjeve so namreč potrebe na terenu velike. “Samo v dveh poletnih mesecih smo prejeli 75 novih vlog,” je ponazorila in dodala, da bi za zadostitev potreb nujno potrebovali dodatne zaposlitve na centru.

Mestni svet je danes tudi soglašal z imenovanjem nekdanjega novinarja Dejana Pušenjaka za odgovornega urednika novoustanovljenega občinskega časopisa in potrdil pet članov uredniškega odbora časopisa. Ta mesta so za štiriletni mandat zasedli Zora A. Jurič, Pavlina Japelj, Nino Flisar, Peter Simonič in Jelka Vrečko.

Eno mesto v uredniškem odboru pa ostaja odprto, saj je predlagana Zdenka Križanič, ki je mestna svetnica liste prejšnjega župana Andreja Fištravca, na seji povedala, da zavrača sodelovanje.

Predstavnik Liste mladih. Povezujemo Matic Matjašič je opozoril na sporno imenovanje Igorja Jurišiča v svet Mladinskega kulturnega centra Maribor. Ta je namreč po njegovih ocenah kot predsednik Popotniškega združenja Slovenije, ki poslovno sodeluje s tem zavodom, v konfliktu interesov. Kljub temu so mestni svetniki potrdili to imenovanje.

Arsenovič je na koncu seje presenetil z napovedjo, da bo prihodnji ponedeljek sklical izredno sejo, na kateri bodo razpravljali o njegovem predlogu za ustanovitev podjetja Mestne nepremičnine, prek katere bi lahko izvedli nakup Gostilne pri treh ribnikih. Želi si namreč, da ta objekt na izjemni lokaciji v Mestnem parku preide v občinsko last, s čimer bi lahko bolje izkoristili njen turistični potencial.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar