Na Univerzi v Mariboru pridobili novo raziskovalno opremo

Vir: UM Maribor

Univerza v Mariboru je v okviru projekta RIUM opravila nov nakup sodobne raziskovalne opreme. Kot so sporočili z univerze, gre za edinstveno raziskovalno opremo na področju XPS analizne tehnike, ki se uporablja za napredno površinsko analizo različnih materialov.

Vir: UM Maribor

Projekt RIUM – Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur omogoča mariborski univerzi skoraj 29 milijonov evrov za nakup sodobne raziskovalne infrastrukture. “Ponosni smo, da vam lahko tudi tokrat predstavimo eno izmed takšnih naprav. Instrument je opremljen z ionsko puško, ki omogoča tvorbo klastrov plina argona in je v Sloveniji novost. Slednje je izrednega pomena pri globinskem profiliranju organskih materialov, da ne pride do porušitve kemije vzorca med procesom jedkanja. Tehnika XPS, včasih imenovana tudi elektronska spektroskopija v kemijski analizi ali kemijska analiza s spektroskopijo elektronov (angl. electron spectroscopy for chemical analysis, ESCA), je primerna za preiskave materialov, posebej za analizo površin debeline nekaj nanometrov (elementne sestave in kemijskega okolja elementov). Oprema se bo uporabljala za površinsko analizo materialov, ki so obstojni v ultra visokem vakuumu. Marsikatera dobavljena raziskovalna oprema je edinstvena v Sloveniji ali celo širše. Po načelu odprtega dostopa je na razpolago tudi zunanjim strokovnjakom,” so sporočili z univerze.

Najnovejši instrument je opremljen z ionsko puško, ki omogoča tvorbo klastrov plina argona in je v Sloveniji novost. “Slednje je izrednega pomena pri globinskem profiliranju organskih materialov, da ne pride do porušitve kemije vzorca med procesom jedkanja. Tehnika XPS, včasih imenovana tudi elektronska spektroskopija v kemijski analizi ali kemijska analiza s spektroskopijo elektronov, je primerna za preiskave materialov, posebej za analizo površin debeline nekaj nanometrov,” so navedli.

Instrument XPS postavlja Univerzo v Mariboru po navedbah rektorata na zemljevid raziskovalnih institucij z opremo za napredno površinsko analizo različnih materialov, kar je izjemnega pomena za razvoj stroke in znanosti. Uporaba XPS analizne tehnike je nasploh novost za Univerzo v Mariboru.

“Gre za sofisticiran način preučevanja površin, saj z drugimi tehnikami ne moremo pridobiti takšnih informacij,” je dodal vodja laboratorija za analizno kemijo in industrijsko analizo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Matjaž Finšgar.

Tehnika XPS omogoča razvoj in analizo naprednih materialov v znanosti, gospodarstvu in za namene vsakodnevnega življenja. Med drugim se uporablja za analizo zdravilnih učinkovin. “Slednje je izrednega pomena, saj površina učinkovine določa interakcije učinkovin s ciljno skupino, kar prestavlja temeljni pogoj za učinkovito zdravljenje virusnih obolenj,” pojasnjujejo na univerzi.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar