Zakaj se Slovenija ni odločila za nakup ponudbe Pfizerja in BioNTecha ter Moderne?

FOTO: Pixabay.com

Slovenija se za nakup opcijske ponudbe Pfizerja in BioNTecha ter Moderne ni odločila,
ker je bila dobava predvidena v drugi polovici letošnjega leta, pojasnjujejo na ministrstvo za zdravje.

“V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes (večji od »pro rata«) za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech/Pfizer kakor tudi Moderne. Naša prioriteta je, da zagotovimo zadostno količino cepiva čim prej, v prvi polovici leta,” so zapisali na straneh ministrstva za zdravje.

Kriva dobava šele v drugi polovici leta

Dodali so, da se države članice EU smejo odločati, ali želijo nabaviti določeno cepivo.
“Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo pridobilo EMA dovoljenje za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najbolj varno, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na pro rata pripada. Slovenija se ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta,” poudarjajo.

Dodatna naročila so bila obljubljena že v prvi polovici leta, zato je Slovenija naročila več teh cepiv, kot ji sicer pripada »pro rata«. Skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija v letu 2021 nabavila od proizvajalca BioNTech/Pfizer znaša okvirno 2.248.000 odmerkov, od proizvajalca Moderna pa okvirno 1.271.000 odmerkov.

Imenovana strokovna skupina

Za pomoč pri sprejemanju odločitev je bila imenovana strokovna skupina, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz posameznih področij, odločitev, pa je bila sprejeta na ravni MZ. Strokovna skupina MZ je prenehala z delovanjem 6. 1. 2021. “Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca AstraZeneca je bila s strani MZ podpisana 20. oktobra 2020 za 1.404.000 odmerkov. Prva pogodba s proizvajalcem BioNTech/Pfizer o pogodbeni dobavi cepiva je bila s strani MZ podpisana 10.12.2020 za okvirno 924 tisoč odmerkov, druga o dodatni dobavi 4. 3. 2021 za okvirno 913 tisoč odmerkov, tretja je še v postopku priprave na EK za okvirno 411 tisoč odmerkov – skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija v letu 2021 prejela je okvirno 2.248.000 odmerkov.”

Prva pogodba o dobavi cepiva proizvajalca Moderna o pogodbeni dobavi cepiv je bila s strani MZ podpisana 21.12.2020 za okvirno 370 tisoč odmerkov, druga o dodatni dobavi pa 17. 3. 2021 za okvirno 901 tisoč odmerkov – skupno število odmerkov, ki jih bo Slovenija prejela v letu 2021 znaša okvirno 1.271.000 odmerkov. Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV je bila s strani MZ podpisana 21. decembra 2020 za okvirno 939 tisoč odmerkov. Pogodba o dobavi cepiva proizvajalca CureVacAG je bila s strani MZ podpisana 22. januarja 2021 za okvirno 1.040.000 odmerkov.

“Situacija na področju preskrbe s cepivi proti COVID-19 je izjemno dinamična in noben od proizvajalcev cepiv proti COVID-19 se ne drži s pogodbami določenih obveznosti. Proizvajalci cepiv praktično vsak teden sporočajo Usmerjevalnemu odboru EK spremembe dobav cepiv, kar predstavlja izjemno velike težave pri izvajanju planov cepljenj. Dobave cepiv se sicer postopno počasi in zanesljivo povečujejo, kar bo prispevalo k večjim dobavam cepiv že v naslednjem mesecu,” zaključijo.

Oddaj komentar