Zadržanje odloka o zaprtju šol po mnenju vlade v nasprotju z ukrepi zaradi covida-19

Vir: Pixabay.com

Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja v šolah. Po mnenju vlade bi bilo začasno zadržanje odloka oz. sklepa ministrice Simone Kustec v nasprotju z vsemi ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa in bi predstavljalo neposredno škodo za javno zdravje in zdravje posameznika.

Skupina staršev s Celjskega je pred dnevi na ustavno sodišče vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti zaprtja osnovnih šol in vrtcev. Tako kot starši otrok s posebnimi potrebami namreč menijo, da zdajšnji predpisi posegajo v pravni položaj otrok in da šolanje na daljavo ni primeren in sorazmeren ukrep, so sporočili starši. Ustavno sodišče bo najprej presojalo, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo.

Vlada podala utemeljitve

Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje, je vlada na dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti delov odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na vrtce in osnovne šole s predlogom za začasno zadržanje.

V mnenju, ki ga bodo poslali ustavnemu sodišču, je vlada podala utemeljitve, ki izkazujejo neutemeljenost pobude o domnevni neustavnosti in nezakonitosti ter razloge, ki izkazujejo, da je začasno zadržanje izpodbijanih aktov neutemeljeno.

Predčasno odpiranje šol ali vrtcev pomenilo veliko tveganje za zdravje skupnosti

V pobudi namreč niso izkazani razlogi, da bi zaradi nadaljnjega izvrševanja izpodbijanih aktov lahko nastale težko popravljive škodljive posledice ali nepopravljivo škodljive posledice na zdravju ljudi, so prepričani na vladi.

Vlada meni, da bi bilo začasno zadržanje izvrševanja omenjenega odloka oz. sklepa ministrice za izobraževanje Simone Kustec v nasprotju z vsemi ukrepi za preprečitev širjenja virusa in bi predstavljalo neposredno škodo za javno zdravje in zdravje posameznika.

Ker je prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih glede na epidemiološko situacijo nujna za obvladovanje epidemije in temelji na objektivno izkazanih številkah okuženih oz. hospitaliziranih, bi nekontrolirano, predčasno odpiranje šol ali vrtcev pomenilo veliko tveganje za zdravje posameznika in skupnosti, so poudarili na vladi.

Vzgojno-izobraževalni zavodi so zaprti od 26. oktobra

Prav tako bi bilo po njihovem v popolnem nesorazmerju s težavami, ki naj bi jih pobudnica pobude za oceno ustavnosti imela zaradi izobraževanja na daljavo. Izvajanje izobraževanja na daljavo omogoča vsem učencem, tudi pobudnici, da kljub težki epidemiološki situaciji ni nesorazmerno poseženo v njihovo pravico do izobraževanja, pojasnjuje vlada.

Vzgojno-izobraževalni zavodi so zaradi epidemije zaprti od 26. oktobra, od takrat pa pouk poteka na daljavo. Ustavno sodišče je decembra lani zadržalo izvrševanje odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vladi je tako naložilo, da najpozneje 4. januarja omogoči začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. To pa ne pomeni, da morajo delati na enak način kot v normalnih razmerah. Šolanje otrok s posebnimi potrebami je tako steklo 5. januarja.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar