Začenja se jesenski izpitni rok mature

Vir: pixabay.com

Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz maternega jezika danes začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1199 dijakov (lani 1399), ki bodo opravljali izpite iz 32 predmetov, poklicno maturo bo opravljalo 1990 kandidatov. Ustni izpiti bodo potekali do 3. septembra.

Prvič splošno maturo opravlja 254 kandidatov, 113 jo ponavlja v celoti, 382 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravljata 102 kandidata, ki splošno maturo pišeta v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 131 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

K poklicni maturi se je prijavilo 1990 kandidatov 

V skladu s koledarjem splošne mature v sredo sledi pisni izpit iz matematike, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od četrtka do ponedeljka.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 16. septembra na šolah. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

K poklicni maturi se je prijavilo 1990 kandidatov s 137 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Izpit iz tretjega predmeta bodo opravljali iz matematike v sredo, iz angleščine, nemščine in slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa v petek.

Seznanitev z uspehom 9. septembra

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov, to je t. i. drugi predmet poklicne mature, bodo potekali prihodnji torek.

Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta opraviti izdelek oziroma storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Šole bodo kandidate z uspehom na jesenskem roku poklicne mature seznanile 9. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 215 kandidatov (lani 365) največ pri sociologiji, psihologiji, angleščini, zgodovini in matematiki, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar