Začenja se 20. Študentska delovna brigada

Študentska delovna brigada 2017 Foto: ŠOUM

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), med 20. in 29. julijem, organizira tradicionalno Študentsko delovno brigado. Ta bo tokrat potekala na Koroškem in sicer v občini Črna na Koroškem.

Študentje bodo tamkajšnjim krajanom pomagali pri odstranjevanju objektov stare čistilne naprave, obnovi številnih mostov, košnji zaraščenih travnikov, urejanju turističnih pešpoti, obnovi objektov in pri domačih vsakdanjih opravilih občanov. Letošnja brigada, ki se jo bo udeležilo okoli 40 študentov prostovoljcev, se bo izvedla že dvajseto leto zapored. Častni pokrovitelj dogodka je predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor, ki je tudi letos napovedal svoj obisk in pomoč študentom pri samem delu.

O občini Črna na Koroškem:

Kot marsikje, prihaja tudi v tej občini do naslednjih problemov: staranje in zmanjševanje števila prebivalcev, manjše število rojstev, propadanje stavbnega fonda, neizkoriščene turistične kapacitete, propadanje gospodarske in socialne infrastrukture … Število prebivalcev se v občini postopno, a vztrajno zmanjšuje. To kaže število rojstev in smrti, posledično temu je upadanje števila otrok v šoli. Kazalci pa še nekaj let ne kažejo premika navzgor. Vse manj je tudi ljudi v naseljih in zaselkih. Tudi selitveni prirast je bil v celotnem obdobju od leta 2012-2015 negativen, kar pomeni, da se je več ljudi odselilo, kot priselilo v občino. Struktura izobrazbe v Občini Črna na Koroškem po izobraženosti prebivalstva malce zaostaja pod slovenskim povprečjem. Če gostoto prebivalstva primerjamo s celotno regijo, opazimo, da gre za slabše poseljeno občino.

Delovišča:

Študentje bodo aktivni na petih različnih deloviščih. Nekaj najbolj izpostavljenih nalog:
Čistilna naprava v Črni – čiščenje ter priprava terena za postavitev nove čistilne naprave; košnja travnika ter urejanje okolice; podiranje zastarelih objektov.
Športno igrišče – košnja in urejanje okolice; odstranitev zaščitnih mrež, barvanje nosilnih drogov, barvanje nadstreška.
Trim steza in Zelena pot v Črni – zamenjava dotrajanega podesta v brunarici; ureditev pešpoti; odstranjevanje podrtih dreves; zamenjava dotrajane telovadne naprave.
Žerjav – prenova mostov in brežine potoka, čiščenje ter odpravljanje posledic vetroloma.

Hkrati bodo študenti prostovoljci pri domačih opravilih priskočili na pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini. Lotili se bodo tudi obnove številnih mostov, košenj ter urejanja poti.

»Tradicija projekta ter podatek, da že dvajseto leto zapored več kot 40 študentov del poletja nameni prostovoljstvu in solidarnosti do soljudi, veseli tako nas, kot vse generacije v Sloveniji. Mladi dokazujemo, da želimo širiti kulturo humanitarnosti in verjamemo, da bomo s svojimi dejanji pripomogli k lažjemu in boljšemu življenju občanov. Kljub temu pa bi si želeli, da bi tovrstna dejanja začutilo še več ljudi, saj zadnja leta opažamo, da mladi poletne dni raje preživijo na kakšnem festivalu ali na morju in vedno težje nekaj dni namenijo udeležbi na prostovoljnih akcijah«, je povedala vodja letošnje izvedbe Bernarda Jeraj.

Oddaj komentar