Vse več staršev zaradi alkoholizma in odvisnosti od nedovoljenih drog zanemarja otroke

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

V prejšnjem letu je bilo na področju delovanja CSD Maribora nujno odvzetih 5 otrok, mlajših od 6 let, odvzeti z začasno odredbo pa so bili 3 otroci. “V istem letu smo spremljali 125 otrok, nameščenih v rejništvo in 48 otrok, nameščenih v zavodih. Skupaj smo odprli 146 ukrepov za zaščito otrok. Številke veliko povedo o problematiki, s katero se soočamo,” so na CSD Maribor dejali za lokalec.si.

Na otroke nasilje pušča trajne posledice

Najpogostejši vzroki za odvzem otroka so različne oblike nasilja, ki jih nad otrokom v družini izvajajo starši ali skrbniki. Nasilje je lahko fizično, psihično, ekonomsko ali sšpolno, lahko pa gre za zanemarjanje. Otrok je lahko nezaželen in zapuščen. “Vsekakor je istočasno prisotno več oblik nasilja, ki puščajo na otroku trajne posledice. Takšno nesprejemljivo vedenje staršev je najbolj pogosto posledica alkoholizma, odvisnosti od nedovoljenih drog, težav z duševnim zdravjem. So pa tudi otroci, kateri ostanejo sami zaradi smrti staršev, brez sorodnikov ali socialne mreže, ki bi jim pomagala,” so zapisali na CSD Maribor.

Predlog za izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka lahko poda le CSD

“Vložiti ga mora v roku 12 ur po izvedbi nujnega odvzema otroka, opredeljenega v 167. členu DZ. Sodišče mora odločiti o predlogu CSD za izdajo začasne odredbe takoj, najkasneje pa v 24 urah. Gre za res nujen ukrep, ki terja izredno hitro odločitev, zato mora predlagatelj čim več procesnega gradiva že priložiti predlogu.”

Otroka pa se lahko odvzame v rednem postopku ko, na temelju prijave zunanjih institucij (šola, vrtec, pediater, policija …), sorodnikov ali anonimne prijave, CSD razišče okoliščine,  se pogovori s vsemi deležniki in z oceno tveganja oceni sposobnost in pripravljenost staršev za sodelovanje in spreminjanje vedenjskih vzorcev. “Na osnovi vseh dejstev lahko predlaga sodišču izrek ukrepa ali ukrep ustavi. To ne pomeni, da starša in otrok ne bosta kar nekaj časa spremljana doma, tako tudi v šoli ali pa vrtcu.”

Funkcija CSD pri nujnem ukrepu je zaščita otrokove varnosti in življenja. Po zagotavljanju varnosti je njihova naloga družini ponuditi ustrezno strokovno pomoč.

In kako poteka sam odvzem? “Ko govorimo o nujnem odvzemu, govorimo o dejstvu, da je strokovni delavec ob obisku na domu  otroka ugotovil, da je ta življenjsko ogrožen. Lahko ga je poklicala policija, ki je zaradi nasilja intervenirala v družini in ugotovila, da je ob nasilju prisoten mladoletni otrok, ki nujno rabi pomoč strokovnih služb. Tedaj strokovni delavci otroka fizično odstranijo iz ogrožajočega okolja in ga namestijo v varni prostor. V skladu z 168. čl. DZ CSD v roku 12 urah po odvzemu otroka predlaga pristojnem okrožnem sodišču izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka, o katerem to odloča najpozneje v roku 24 urah,” so pojasnili za lokalec.si.

“V rednem postopku, če je to le možno, se odločamo za predlog izreka najblažjega ukrepa in to je nadzor nad izvrševanjem roditeljske skrbi. Ta se spremlja daljše časovno obdobje (največ eno leto). V primeru izreka ukrepa odvzema, je naša naloga pogovor s starši in priprava otroka in staršev na skupno namestitev otroka v varno okolje.”

“Izjemoma se sodišče, ko starši ne želijo sodelovati, poslužuje izvršbe preko sodnega izvršitelja. V tem primeru je vloga strokovnega delavca delo z otrokom. Vsekakor pa je dolžan slediti navodilom izvršitelja. V primeru, da opazi, da ta niso v skladu s koristmi otroka, ga je dolžan na to opozoriti,” so pojasnili in dodali, da so se do sedaj v CSD Maribor z izvršitelji pred samo izvršbo vedno dogovorili o poteku izvršbe, eventuelnih tveganjih in ravnanju v primeru nepričakovanih dogodkov.

Mesto namestitve otroka je odvisno od več dejavnikov, ki so pomembni za njegov razvoj. Začasno otroke najpogosteje za krajši čas (nekaj tednov) namestijo v krizne centre (Palček; KCM) in iščejo trajnejšo namestitev. “To je lahko institucija, rejniška družina ali pa sorodniki, ki morajo izpolnjevati določene kriterije. Vsekakor iščemo najboljšo opcijo za otroka.”

Porast zanemarjanja otrok zaradi alkoholizma in odvisnosti staršev od nedovoljenih substanc

V zadnjih nekaj letih opažajo porast zanemarjanja otrok staršev zaradi alkoholizma in odvisnosti  staršev od nedovoljenih substanc. “Ob prijavi pogosto ugotovimo, da starši dalj časa ne skrbijo za svojega otroka in da je skrb prevzelo okolje ali pa da je otrok prepuščen sam sebi. Enako tako se zvišuje število otrok, ki jih obravnavamo zaradi težav v odraščanju. Tu se pogosto srečujemo z vzgojno nemočjo staršev, ki se aktivno ne vključujejo v rešitev nastalih težav in jih predolgo potiskajo v ozadje. Posledica je namestitev otrok v zavod ali drugo družino,” so pojasnili.

“Ko se v svojem okolju srečate s sumom, da bi lahko otrok bil ogrožen, ne obrnite glave stran. Pokličite CSD ali policijo. Preverili bomo, ali kdo potrebuje pomoč. Ne pozabite, da je v prejšnjem letu v Sloveniji bilo 12 femicidov. Priče nekaterih grozodejstev so bili mladoletni otroci,” so še pozvali.

 

Oddaj komentar