Vse, kar morate vedeti o turističnih bonih

Prebivalci Slovenije bodo lahko od petka za prenočitev oz. prenočitev z zajtrkom plačali s turističnim bonom. STA je na enem mestu zbrala nekaj vprašanj in odgovorov na temo turističnih bonov za ponudnike turističnih namestitev.

Kdo lahko sprejema turistične bone?
Turistične bone lahko sprejema vsak ponudnik na področju turizma, ki je bil na dan 13. marca 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije, ter v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Ajpes, kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata. Tretji pogoj je, da ponudnik opravlja dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se nanašajo na dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov (dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti 55.100), počitniške domove in letovišča (55.201), turistične kmetije s sobami (55.202), oddajanje zasebnih sob gostom (55.203), planinske domove in mladinska prenočišča (55.204), druge nastanitve za krajši čas (55.204) ter dejavnost avtokampov oz. taborov (55.300). Ponudnik mora kumulativno izpolnjevati vse tri pogoje.

Že vrsto let oddajamo apartmaje, trenutno pa končujemo gradnjo novega objekta, ki smo ga šele prejšnji teden vpisali v register nastanitvenih obratov. Ali bodo slovenski gostje lahko koristili bone v naših novih apartmajih?

Ne. V primeru, da gre za nov nastanitven obrat, ki ni bil vpisan v register na presečni datum 13. marec 2020, bonov za prenočevanje v tem obratu ne morete sprejemati.

Imamo nastanitveni obrat, že več let vpisan v register, a 13. marca 2020 v nizki sezoni nismo opravljali dejavnosti. Ali lahko sprejemamo turistične bone?
Ne, bonov ne smete sprejemati, če 13. marca niste bili vpisani v poslovni register kot ponudnik. Lahko pa vaš nastanitveni obrat v upravljanje prevzame drugo podjetje ali fizična oseba, ki je bil vpisan v poslovni register na omenjeni datum – taka oseba bone lahko sprejema.

Ali sem kot ponudnik namestitev dolžan sprejemati turistične bone kot plačilno sredstvo?
Po zagotovilih Fursa se lahko kot ponudnik odločite, da turističnih bonov ne boste sprejemali, prav tako se lahko odločite, da jih sprejemate le v določenem časovnem obdobju.

Kdaj lahko od Fursa pričakujem povračilo sredstev za unovčene bone?
Furs mora ponudniku storitev sredstva unovčenega bona izplačati najpozneje v 30 dneh, natančneje pa za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu. Sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve Furs nakaže ponudniku storitev na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register.

Ali bom kot ponudnik vedel, koliko sredstev ima gost ob prihodu še na voljo na turističnem bonu?
Furs je za unovčevanje bonov pripravil poseben receptorski portal. Ob prihodu gosta bo receptor v tem portalu rezerviral sredstva bona upravičenca tako, da bo vnesel nekaj podatkov o upravičencu – ime in priimek, EMŠO, številko in vrsto identifikacijskega dokumenta, datum prihoda in predvidenega odhoda ter predvideni znesek, za katerega se unovči bon. Bon bo unovčen na dan odhoda oz. na dan, ko bo nastanitev za opravljeno storitev izdala račun, zmanjšan za znesek, ki ga bo upravičenec koristil s turističnega bona. Pogoj za unovčitev bona je podpisan obrazec upravičenca oz. njegovega zakonitega zastopnika oz. skrbnika ter kopija identifikacijskega dokumenta, s katerim se je prijavil.

V naši planinski koči nimamo interneta. Kako lahko gost pri nas unovči turistični bon?
V primeru, da ponudnik nima dostopa do interneta, bo gost izjemoma plačal polni znesek računa. Kot ponudnik mu boste morali izdati potrdilo, iz katerega mora biti razviden znesek unovčenega bona in način unovčitve bona, v treh dneh po odjavi gosta pa morate v informacijski sistem Fursa vnesti podatke za povračilo sredstev bona upravičencu. Slednji bo dobil znesek povrnjen na svoj račun.

Kako dolgo moram kot ponudnik hraniti dokumente, povezane z unovčevanjem turističnih bonov?
Ponudniki morate kopije osebnih dokumentov in izpolnjene obrazce oseb, ki pri njih unovčujejo bon, hraniti dve leti od unovčitve.

Kdo bo izvajal nadzor nad unovčevanjem bonov?
Nadzor nad ponudnikom storitev bo izvajal tržni inšpektorat. Furs bo z inšpektoratom delil podatke o ponudniku storitev (matična in davčna številka), podatke o osebi, ki je unovčila bon (ime in davčna številka) ter datum prihoda in odhoda upravičenca.

Kakšna globa mi grozi v primeru kršenja zakonodaje na področju turističnih bonov?
Tretji protikoronski zakon določa, da se z globo od 3000 do 40.000 evrov za prekršek kaznuje ponudnik storitev, ki je pravna oseba, če unovči bon za neopravljeno storitev ali v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev upravičencu zaračuna višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Z globo od 1500 do 20.000 evrov se za tak prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, z globo od 1200 do 4000 evrov pa posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. Odgovornim osebam grozi od 1200 do 4000 evrov globe v primeru pravnih oseb, od 600 do 2000 evrov v primeru samostojnega podjetnika in od 400 do 1800 evrov v primeru posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar