Vlada potrdila spremembe pri služenju vojaškega roka

Vir: Facebook Slovenska vojska

Vlada je danes sprejela uredbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, s katero želi omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje struktur Slovenske vojske (SV) in povečati interes za takšno obliko služenja vojaškega roka, so po seji sporočili iz vladne službe za komuniciranje.

SV se že dlje časa sooča s povečanim številom odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in z zmanjšanim interesom potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

Vlada želi z novo uredbo privabiti čim več mladih k služenju vojaškega roka

Za doseganje načrtovanega kadrovskega obsega Slovenske vojske je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega. Novembra lani so tako na obrambnem ministrstvu pripravili koncept enotnega usposabljanja za vstop v SV na podlagi programa temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka.

Namen novega koncepta je, da se prostovoljno služenje v prihodnje omogoči čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in tako vzpostavi širša baza državljanov z osnovnim vojaškim znanjem, ki bi se lahko vključili v stalno sestavo ter pogodbeno rezervno sestavo SV.

Z enotno vstopno točko za vse strukture SV bodo poenostavili prehod med vsemi tremi strukturami SV. S programom temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja pa želijo vzpostaviti pogoje, da se mladi po končanem programu usposabljanja lahko vključijo v pogodbeno rezervno sestavo oziroma v stalno sestavo SV, ter dolgoročno vzpostaviti kadrovsko bazo za popolnjevanje vseh struktur SV.

Dvig starostne meje

Uredba obenem na novo ureja dvig starostne meje za napotitev na prostovoljno služenje, način opravljanja roka, postopek napotitve, pravice in dolžnosti kandidatov oziroma vojakov prostovoljcev ter denarne prejemke. Na prostovoljno služenje bodo tako lahko napotili državljana do 30. leta starosti. V postopku napotitve je tudi predlagano, da ocena sposobnosti za vojaško službo velja pet let, da kandidat opravi tudi preverjanje gibalnih sposobnosti in da se pogodba sklene na koncu kadrovskega postopka.

Prostovoljec bo prejel 716,97 evra

Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Sloveniji. Ta v letu 2021 znaša 1.024,24 evra. Za vsak mesec prostovoljnega služenja bo vojak prostovoljec prejel 70 odstotkov od osnove, kar znese 716,97 evra. Celotno prostovoljno služenje traja 13 tednov, po tistem pa jim bo pripadel dodatni prejemek v višini osnove, torej 1.024,24 evra. S tem je predlagan dvig denarnih prejemkov za približno 1000 evrov, tako da bo vojak prostovoljec po uspešno opravljenem celotnem prostovoljnem služenju prejel 3199 evrov.

Ministrstvo za obrambo bo podrobnosti predstavilo na petkovi novinarski konferenci.

vir: sta

Oddaj komentar