VIDEO: Ob obisku župana v Bresternici dorekli projekte, ki bodo izvedeni prednostno

Danes sta župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič in podžupan Samo Peter Medved, pristojen za področje lokalne samouprave, opravila prvega od načrtovanih obiskov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

S tem želi Mestna občina Maribor okrepiti sodelovanje s svojimi ožjimi deli, zato se bosta župan in podžupan v naslednjih tednih srečala z vodstvi vsake od enajstih mestnih četrti in šestih krajevnih skupnosti. Vodstvo občine se želi pobliže seznaniti z razmerami v vseh delih občine, izvedeti, katere rešitve pričakujejo od občine, ter odgovoriti na njihova vprašanja.

Danes so po obisku KS Bresternica, pred sedežem krajevne skupnosti povedali, da so veseli da so se srečali in izmenjali konstruktivne predloge.

Predsednika Krajevne skupnosti Bresternica, smo povprašali tudi po prioritetah oz. projektih, ki bodo izvedeni prednostno.

Podžupan in župan Mestne občine Maribor se bosta jutri odpravila še na sestanek v Krajevno skupnost Kamnica, do konca maja pa imajo predvidene obiske prav vseh Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti po Mariboru.

Oddaj komentar