VIDEO: Na Osnovni šoli Tabor I ne morejo odpirati oken, pestijo jih tudi druge težave

Na mariborski Osnovni šoli Tabor I se skoraj nobenega okna ne sme ali pa sploh ne more odpreti, zunanje stene bi bilo treba energetsko sanirati, skupaj z notranjimi tudi zvočno izolirati. Skoraj polovica radiatorjev ne dela.

Tla na hodnikih so ponekod valovita, požarna vrata je treba nujno zamenjati. Pred kratkim so imeli v ceveh tudi izgubo približno tisoč litrov vode, kar zdaj rešujejo. Vse to in še več pesti vodstvo te osnovne šole, ki želi za približno 600 učencev in osebje boljše pogoje za delo in učenje.

Polovica radiatorjev ne dela, streha iz azbestnih plošč …

Kako slabo stanje je na tej šoli, je na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor opozoril mestni svetnik Miha Recek in dal pobudo za čim prejšnjo obnovo te šole, ne nazadnje tudi drugih osnovnih šol. Začel je s tem, da je vseh potreb na mariborskih osnovnih šolah za približno 20 milijonov evrov in da je župan Saša Arsenovič namenil šolam zgolj 1,5 milijona evrov. Citiral je Martino Rajšp, ravnateljico Osnovne šole Tabor 1: “Večina oken se ne odpira, skoraj polovica radiatorjev ne dela, hodniki niso več ravni zaradi posedanja temeljev, asfaltna ploščad pred šolo je uničena …” Šola je še vedno prekrita z azbestnimi ploščami. Podal je pobudo, da se prerazporedijo proračunska sredstva iz nesmiselnih nakupov v sanacijo šol za šoloobvezne otroke.

Arsenovič: Situacija ni alarmantna

Župan Arsenovič mu je odgovoril, da so šole in vrtci osnovni podstat, brez katerega mesto ne more naprej, in da je dal narediti analizo stanja v primerjavi s prejšnjimi leti. Dejal je, da so v tem mandatu namenili bistveno več denarja za investicije v vrtce in šole kot kadar koli, da pa je res, da bodo morali v prihodnje narediti še več. A dodal je, da situacija ni tako slaba: “Veliko sredstev je zdaj že zagotovljenih in kaj se že zdaj tam tudi odvija. Tak da situacija ni tako alarmantna, kot kaže, kljub temu da je stanje nevzdržno,” in da so že v procesu izvajanja.

Đurov: MOM se bo prijavila na razpis ministrstva za energetsko sanacijo šole

Odgovarjal je tudi v. d. direktorja občinske uprave Srečko Đurov. Namreč, da so nekaj sredstev že namenili OŠ Tabor I.: “In sicer ravno v obnovo kuhinje v višini 540 tisoč evrov.” Dejal je še, da so  za to šolo namenili še rezervacijo sredstev v višini 1,7 milijona evrov in da se bo MOM prijavila tudi na razpis ministrstva za energetsko sanacijo šole.

Ravnateljica OŠ Tabor I izpostavlja, da so z obnovo že zelo pozni

Ravnateljica Martina Rajšp pa nam je pokazala dejansko stanje, ki je vse prej kot obetavno. Šola se ruši tako rekoč od zunaj in od znotraj. Temelji se posedajo, oken se ne da odpirati, razen redkih, ploščice pri vhodih v šolo so ali poškodovane ali pa jih ni, tla v šoli so neravna. Plošče, ki so namesto fasade, so poškodovane, izolacije ni. Ponekod so na stropih deske poškodovane ali pa odstopajo. Požarna vrata je treba nujno zamenjati. Vse to so takoj vidne poškodbe. “Zelo težko že sami krpamo vse skupaj,” je povedala Rajšpova, zato se obračajo na pristojna ministrstva in na MO Maribor kot lastnico šole. “Prva in osnovna težava, ki bi se je morali lotiti, je energetski plašč. Istočasno kot energetski plašč tudi stavbno pohištvo. Okna, ki so stara 45 let, enostavno niso več uporabna,” je dejala in pokazala tudi na strope, razsvetljavo, toplotno podpostajo, ki ni bila nikoli zamenjana. Prav tako ploščad pred šolo. Pa tudi cevi po šoli, ki so še litoželezne. Prav tisti dan, ko smo bili tam, so sanirali tudi del cevi, kjer so odkrili, da je izginilo več litrov vode pred 14 dnevi.  In kdaj bi se moralo že vse to popraviti in sanirati? Ravnateljica meni, da vsaj pred petimi leti.

Oddaj komentar