VIDEO: Na mariborski občini zatrjujejo, da so skrajšali rok izplačila sredstev športnim društvom, in zavračajo očitke

Pred časom smo poročali, da v LPR očitajo MOM o nepravilnostih pri financiranju športnih klubov v Mariboru. Na MO Maribor so očitke zavrnili. 

Samo Peter Medved se je na novinarski konferenci dodatno odzval na očitke. Dejal je, da so od leta 2019 izvedli veliko sprememb pri javnih razpisih javnega programa športa. “Leta 2019 smo uvedli digatalizacijo oz. elektronsko oddajo vlog. Do 2021 smo skrajšali rok podpisov pogodb prijaviteljem.”

Samo Peter Medved je napovedal tudi, da bodo v kratkem na MO Maribor predstavili strategijo športa in zatrdil, da je Športna zveza Maribor z njihovim delovanjem zadovoljna.

Odziv Športne zveze Maribor:

 

Obrnili smo se na Športno zvezo Maribor, kjer so za lokalec.si dejali: “Za razliko od preteklih let je izjemno pozitivno, da je bil razpis končan v precej krajšem roku kot so bila to društva navajena. Prav tako so dobila društva prvi denar na račune že v mesecu aprilu.” Tako so zavrnili očitke, da naj bi društva denar prejemala netransparentno.

Pojasnili so tudi, da so dali pozitivno mnenje na predlog letnega programa športa, prav tako tudi nekaj predlogov na podlagi lanskega JR – na oblikovanje besedila javnega razpisa, ki so bili v večini tudi upoštevani: “Prav tako se je naša pisarna vključila v samopomoč društvom pri prijavi na javni razpis in prav vsa društva, ki so bila pri nas, so bila pri prijavi uspešna. Tudi na Uradu za šport so bili na voljo za vsa vprašanja.”

Verjamejo, da je JR ob primerni časovnici lahko zaključen v prihodnje tudi že v začetku leta kar bi bilo za društva optimalno: “Hkrati pa smo mnenja, da je bil letos narejen velik korak – tudi z pričetkom priprave strategije, kar gre zahvala Uradu za šport in komisiji za razdeljevanje sredstev.”

“Veseli nas tudi zelo korektno in konstruktivno sodelovanje z Uradom za šport saj smo mnenja, da samo sodelovanje vseh deležnikov (MOM, UŠ, ŠZM in športna društva) lahko šport v mestu dvigne na še višji nivo,” so še dejali.

Spomnimo….

Športni klubi so morali do 28. februarja podpisati pogodbo o sofinanciranju in podati vsebinsko poročilo o namenski porabi sredstev ter bilanco stanja za 2020. Primož Juhart iz LPR je dejal, da nobeno izmed poročil ni bilo pregledano, to pa naj bi bilo razvidno iz aplikacije, ki so jo lani prvič uporabili na MO Maribor. Tedaj so podžupana Maribora Petra Samota Medveda pozvali k odstopu, a se je odzval, da ne vidi razloga, da bi podal svoj odstop. Zatrdil je, da sta bila razpisa izvedena zakonito in zavrnil vse očitke.

Več v prispevku TUKAJ.

Oddaj komentar