VIDEO: Kaj lahko pričakujemo na področju trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor?

Maribor iz zraka. Vir: arhiv Lokalec.si

Na današnji novinarski konferenci so predstavili strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor za obdobje 2022-2027.

Nova strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor, ki jo bo danes obravnaval mestni svet, med drugim predvideva do konca leta 2027 za 20 odstotkov višje število nočitev, vzpostavitev desetih čarterskih linij na mariborskem letališču in vsaj pet dodatnih nastanitvenih zmogljivosti višjega kakovostnega razreda.


“Želimo si, da sta seveda mesto in regija najboljša za nas, ki tu živimo, dolgoročno pa želimo tudi ostati gostoljubni in nagovarjati obiskovalce, da ostanejo pri nas dlje časa, da lahko spoznajo vse naše bisere,” je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal župan Saša Arsenovič.

Strateški dokument so začeli snovati junija lani sodelavci Mestne občine Maribor, Regionalne razvojne agencije (RRA) za Podravje – Maribor, Zavoda za turizem Maribor ter podjetij Futura DDB in Movio. K sodelovanju so povabili tudi vse ključne deležnike v destinaciji s področja kulture, športa, turističnega gospodarstva in izobraževanja. Po besedah župana sta tudi za prihodnji turistični razvoj ključna sodelovanje in povezovanje.

Vizija razvoja destinacije sledi cilju, da je Maribor “svetovno prepoznavna destinacija najstarejše vinske trte, ki v prepletu mestnega utripa in zelene narave razvaja z gastronomskimi, aktivnimi in trajnostnimi doživetji ter je središče vrhunskih kulturnih, športnih in poslovnih dogodkov širše regije”.

Ob tem so destinacijo po besedah Neve Pipan iz kabineta župana razdelili na svet ob Dravi, svet na Pohorju in svet vinorodnih gričev. Tržili jo bodo kot mesto vrhunskih dogodkov, mesto najstarejše trte na svetu, mesto vina in kulinarike, mesto kulturnih zakladov, mesto športa in top izhodišče za outdoor aktivnosti.

Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc priznava, da so si zadali ambiciozne cilje, a verjame, da imajo dovolj talenta za njihovo uresničenje. Doslej rekordno je bilo za mariborski turizem leto 2019 in po njegovih besedah želijo, da najkasneje v petih letih znova pridejo na to raven.

Med drugim bodo delali na razvoju kadra za delo v turizmu in gostinstvu, dvigu kakovosti storitev, trajnostnem turizmu, digitalizaciji in izgradnji potrebne infrastrukture. Za slednje bosta poskrbeli predvsem občina in razvojna agencija, prizadevali pa naj bi si tudi za privabljanje tako domačih kot tujih investitorjev.

Na področju infrastrukture se v dokumentu med drugim omenja nadaljnjo obnovo starega mestnega jedra in izgradnjo Dravske promenade, umestitev turistično-kulturnega objekta in vzpenjače na Piramidi, revitalizacijo objekta Račji dvor, ureditev razglednega platoja na Urbanu, obnovo kopališča Mariborski otok ter ureditev Stražunskega gozda in območja ob zgodnji postaji Pohorske vzpenjače.

V skladu s strategijo si bodo prizadevali tudi za razvoj nišnega turizma, kot so fotografski, mladinski, filmski in verski turizem. Velik poudarek je na razvoju in trženju dogodkov, prireditev in festivalov, kjer so zaznali velik razvojni potencial. Med zastavljenimi cilji je, da vsako leto pritegnejo vsaj enega organizatorja večjih kulturnih ali športnih dogodkov, kakršen je Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki ga bo Maribor gostil junija naslednje leto.

Primarni ciljni trgi so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, Srbija, Hrvaška in ostale države nekdanje Jugoslavije.

V letu 2021 je bilo v Mestni občini Maribor realiziranih 256.470 prenočitev, prednjačili so gostje iz tujine. Povprečna doba bivanja v občini je bila dva dni in pol.
Vir: Lokalec.si

Oddaj komentar