V sredo in četrtek 5. Mariborski dnevi zdravja

Center za krepitev zdravja na mariborskem sejmu zdravja 2021. Vir: Facebook

Peti Mariborski dnevi zdravja s sejmom medicinske opreme bodo v sredo, 12. 10., in v četrtek, 13. 10. 2022, v Festivalni dvorani Lent.

Sejem bo odprtega tipa, namenjen bo stroki, širši javnosti, šolarjem, dijakom in študentom. Potekal bo v organizaciji Zdravniškega društva Maribor, Društva medicinskih sester, babaic in zdravstvenih tehnikov Maribor in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Otvoritev sejma medicinske opreme bo v sredo, 12. 10. 2022, ob 12. uri.

Na dogodku bodo med drugim na stojnici Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor razstavljeni tudi pripomočki za delo medicinske sestre iz časa 2. svetovne vojne.
Milena Frankič, upokojena višja medicinska sestra iz Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, je o razstavi dejala: “Razstavljeni pripomočki so bili pridobljeni od svojcev Efke in Liberate, ki sta delovali kot medicinski sestri na področju kirurške zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Maribor v času osvobodilnega boja. Liberata (Ivanka Mrzel) je bila odgovorna operacijska sestra usmiljenka, Efka (Genovefa Simonič) pa je bila njena pomočnica oz. asistentka. Poznano je tudi zadnje bivališče Liberate v samostanski skupnosti na sedežu province usmiljenk v Šentjakobu pri Ljubljani in življenjsko usodno okolje v Voličini za Efko, skupaj s premalo poznano miniaturno zasilno partizansko bolnišnico Cafa, ki leži v sosedstvu z nekdanjim domovanjem generala Rudolfa Maistra – nasproti Zavrha. Tako sta ti dve hrabri, skromni ženi iz dveh svetov in povsem različnih ideologij, ki sta ju povezovala delo in etika v zdravstveni negi, ravnali humano, kot je velevalo plemenito srce in preprosto domoljubje!”

Oddaj komentar