V Mariboru napovedan shod proti Arsenoviču, spremljala ga bo policija

Foto: Marko Pigac/MP produkcija

Policija je seznanjena z informacijami o neprijavljenem javnem shodu v Mariboru. Shod doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih.

Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. preverjanje PCT pogoja, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja odsvetujejo udeležbo

“Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zaradi trenutne epidemiološke situacije pa odsvetujemo udeležbo na shodu. Razumeti je treba, da zbiranje ljudi v trenutnih razmerah lahko pomeni tudi dodatno tveganje za zdravje ljudi,” je sporočil Miran Šadl iz PU Maribor.

Vse, ki se bodo shoda kljub temu udeležili policisti pozivajo, naj pravico do mirnega javnega zbiranja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega reda in ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Udeleženci so dolžni vzdrževati medsebojno razdaljo, v kolikor to ni mogoče morajo nositi zaščitno kirurško masko.

Ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na mestu, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih pozivanj ali izvrševanj kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe. Območje shoda bo video-nadzorovano, še pojasnjuje Šadl in doda: “Opozarjamo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki.”

Ob hujših in množičnih kršitvah javnega reda, nasilju oz. v primerih ogrožanja prometa, so policisti dolžni ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost tako udeležencem shoda kot ostalim osebam, ki bi se naključno nahajale na tem območju.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem policisti svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi). V takšnih primerih, še posebej ob hujših in množičnih kršitvah, policisti priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih udeležencev. Tudi v primeru, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj.

Ne sme se ovirati javnega prometa

Pozivajo tudi, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim se je potrebno zavedati, da cestne povezave pogosto uporabljajo intervencijske službe in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi. Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom.

Oddaj komentar