V Mariboru načrti za sežigalnico odpadkov, a nekateri ostali regionalni centri z odpadki niso za sodelovanje

Pred slabimi tremi tedni smo v povezavi s projektom termične obdelave odpadkov v Mariboru naslovi vprašanja na direktorja Energetike.

Iz Javnega holdinga Maribor, pod katerega po novem spadajo vsa mariborska javna podjetja, tudi Energetika, pa so nam odgovorili: “Obveščamo vas, da javne predstavitve omenjenega projekta še ni bilo. Trenutno je v zvezi z našim prispevkom k reševanju te pereče problematike na področju odpadkov v Mestni občini Maribor pripravljen le dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za nadaljnje aktivnosti. Dokument vsebuje informacije pravno-formalne in tehnično-izvedbene narave ter grobo oceno investicije, na podlagi česar je narejena tudi preliminarna projekcija ekonomike.”

Nekatere centre so vključili v kvoto odpadkov 

Na današnji spletni novinarski konferenci pred naslednjo redno sejo MO Maribor, je beseda tekla tudi o tako imenovani sežigalnici. Direktor Energetike Maribor, Alan Perc je pojasnjeval: “V DIIPu za termično obdelavo odpadkov je naslednji korak naročilo vseh študij, predvsem okoljske študije povezane z emisijami v zrak, podtalnico, hrup. Da se prepričamo, da je dejansko ta lokacija absolutno ta lokacija, ki je najbolj primerna tako iz vidika infrastrukture, zdravja ljudi, kot konec koncev tudi same energetske oskrbe.”

“Jasno je tudi, da sledijo aktivnosti s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki mora primarno tudi odločiti o podelitvi koncesije za to dejavnost, povezati se je treba tudi z ostalimi regionalnimi centri za ravnanje z odpadki, katere smo dejansko mi vključili v kvoto odpadkov,” je še danes povedal Perc.

Vsi niso zainteresirani za sodelovanje

Po naših informacijah so računali na Snaga Maribor, Cero Puconci, Javne službe Ptuj, Komunala Slovenska Bistrica, KOCEROD. Za to smo na vse naštete naslovili novinarska vprašanja če so jih s tem že seznanili in ali bi predelovali odpadke pri njih?

Alan Hodnik iz Javne službe Ptuj nam je povedal: “Da, pri nas je bil predstavnik podjetja Energetika Maribor, ki je predstavil interes MOM. Podrobnejših pogovorov ni bilo. Zaenkrat nismo zainteresirani za sodelovanje, saj imamo na Ptuju lastne načrte na tem področju.”

Ivan Plevnik, direktor podjetja KOCEROD zapiše: “V zvezi z vašimi vprašanji vam sporočam, da v tej zvezi do danes z nami ni nihče kontaktiral iz Maribora. Projekta sežigalnice v regiji ne načrtujemo, načrtujemo pa druge alternativne oblike predelave za zmanjšanje količin klasične termične obdelave.”

Snaga Maribor bo v projektu sodelovala: “Z Energetiko Maribor sodelujemo in bomo sodelovali tudi na tem projektu. Pogovori so na ravni usklajevanj vhodnih podatkov – surovine za termično obdelavo.”

V Komunali Slovenska Bistrica direktor pojasnjuje: “Zaenkrat nas v pogovore ni vključil še nihče. Vsekakor zadeva mora postati regijska saj bomo le tako lahko zagotovili dovolj goriva za termično izrabo. Uradno pogovori o sodelovanju še niso stekli oziroma nas še nihče ni kontaktiral. Vsekakor v kolikor bo država podelila koncesijo za termično obdelavo MKO oziro sežig, ki bo postala obvezna gospodarska javna služba bi se morala zadeva reševati regijsko, saj bo drugače težko zagotoviti zadostne količine goriva za ekonomsko upravičenost naložeb v sežigalnico in bo prevelik pritisk na eleborat gospodarske javne službe in na cene storitve, ki jih plačajo občani.”

Predlagali, da naj glede prispevnih območij odloči pristojno ministrstvo

Pred tremi tedni so nam z JHMB odgovorili tudi, da se z nobeno od zgoraj omenjenih družb še niso srečali: “Z nobeno od teh družb se v okviru tega projekta še nismo srečali, smo pa jih navedli v naši vlogi o zainteresiranosti izvajanja državne gospodarske javne službe termične predelave odpadkov, ki smo jo marca letos posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, pri čemer izpostavljamo, da smo bili od vseh projektov poleg Ljubljane tudi najbolje ocenjeni. Ob tem dodajamo, da je MOM Ministrstvu za okolje in prostor v svoji vlogi podala tudi predlog, da naj glede prispevnih območij odloči pristojno ministrstvo.”

Oddaj komentar