Upokojenci bodo lahko brez izgube pravic delali več

FOTO: Pixabay.com

Poslanke in poslanci so danes z 53 glasovi za in sedmimi proti podprli zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela, ki omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. Zakon naslavlja problematiko pomanjkanja delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten v času covida-19, velja pa do konca leta.

Zakon veljavno ureditev spreminja z izjemo v obliki povečanja mesečnega in letnega dovoljenega obsega opravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev. Obseg začasnega in občasnega dela z največ 60 ur na koledarski mesec zvišuje na 90 ur mesečno. Upokojenec lahko po novem dela opravlja tudi 120 ur mesečno, a največkrat trikrat letno.

Interventna ureditev veljala bo konca letošnjega leta

Medtem ko zakon o urejanju trg dela določa, da se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2000 delavcev, lahko opravi največ 3750 ur začasnega in občasnega dela upokojencev, interventni zakon uvaja novo kategorijo, po kateri se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4000 delavcev, lahko opravi največ 7500 ur začasnega ali občasnega dela.

Kot omenjeno, bo interventna ureditev veljala do konca letošnjega leta, možnosti podaljšanja pa ni. Pristojno ministrstvo bo sicer novi začasni zakonski ureditvi prilagodilo tudi odredbo o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno in občasno delo upokojencev. Višina dohodka za opravljanje tega dela v seštevku koledarskega leta se bo z odredbo zvišala premosorazmerno z zvišanjem fonda dovoljenih ur dela po interventnem zakonu.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar