Tolikšen dodatek bodo po novem dobili upokojenci …

FOTO: Pixabay.com

Vlada je na zadnji seji določila letni dodatek za upokojence za leto 2024.

Tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460 evrov, prejemnikom pokojnin od 650,01 evra do 780 evrov pa v višini 320 evrov. Prejemniki pokojnin med 780,01 evra in 920 evrov bodo prejeli 260 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 920,01 evra in 1.110 evri pa 210 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1.110 evrov, bodo letni dodatek prejeli v višini 150 evrov.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, v katerem je določeno, kolikšen dodatek bodo dobili upokojenci naslednje leto, predvideva tudi, da se v letu 2024 transferi posameznikom in gospodinjstvom ne bodo usklajevali, enako velja tudi za uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2024.

Uskladitev pokojnin v letu 2024 je določena na način, da se akontacija uskladitve opravi že v januarju 2024.

Oddaj komentar