Ste med tistimi, ki med vožnjo uporabljate telefon? Poglejte, zakaj to ni varno

Slika je simbolična. Vir: Pixabay.com

Danes Agencija za varnost prometa skupaj s Policijo in drugimi partnerji začenja poostrene nadzore nad uporabo mobilnikov med vožnjo. Po nekaterih ocenah kar 75 odstotkov voznikov med vožnjo uporablja mobilni telefon.

Če uporabljamo mobilni telefon med vožnjo, je naša pozornost na cesto zmanjšana. S tem ogrožamo sebe in druge! Zato odloži telefon, karkoli je, lahko počaka, opozarjajo na Policiji.

Agencija za varnost prometa s partnerji pričenja nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu »Varno brez telefona«. Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu. Vse bolj razširjen problem tudi v Sloveniji, je vedno pogostejši dejavnik, ki dokazano povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. V letu 2020 je policija ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je 17 % več kot v letu 2019, v zadnjih devetih letih je tovrstnih kršitev za kar 100 % več. Med kršitelji z 28,5 % prevladuje starostna skupina od 35 do 44 let.

Telefoni motijo našo koncentracijo med vožnjo

Agencija za varnost prometa koordinira preventivno akcijo za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu, ki bo potekala od 25. januarja do 7. februarja 2021. Mobilni telefoni močno vplivajo na kognitivne sposobnosti voznika. Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče. Telefoni motijo našo koncentracijo, saj človek ni sposoben opravljati dveh miselnih operacij hkrati, na kar Agencija opozarja tudi s preventivno kampanjo, ki se ji pridružujejo DARS, d. d., Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Zavod Reševalni pas, AMZS in Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki bodo javnost ozaveščali preko družbenih omrežij in spleta. V tem času bo Agencija izvedla novo terensko raziskavo glede uporabe mobilnih telefonov v prometu, policija pa bo med rednim delom poostreno nadzirala uporabo naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo, kot tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov. Agencija za varnost prometa in Policija s partnerji pozivata: »Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!«
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo vpliva na slabši reakcijski čas

Uporabnikova pozornost zmanjšana v treh vidikih zaznavanja in upravljanja

Med uporabo mobilnega telefona je uporabnikova pozornost zmanjšana v kar treh vidikih zaznavanja in upravljanja:
vidnem – namesto na cesto in okolje, je pogled usmerjen v zaslon telefona,
telesnem – roke niso na volanu ali krmilu vozila, temveč na napravi,
miselnem – miselni procesi so usmerjeni v dogajanje, ki ga sporoča naprava.

Z uporabo mobilnega telefona med vožnjo se pomembno zmanjšuje zbranost voznika in zmožnost za pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče, po različnih mednarodnih raziskavah od 4x-23x. Tako ogrožamo sebe in druge, za nastanek nesreče pa je dovolj že majhna napaka.

Nevarnost zaradi pisanja pisanja SMS-sporočil in pregledovanja družbenih omrežij

Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem SMS sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi razdaljo več kot 83 metrov. V naselju, pri vožnji 50 km/h prevozi skoraj 70 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 km/h pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bistveno zmanjšano pozornostjo in s tem ogroža sebe in vse druge udeležence prometa.

Do 50 % slabši reakcijski čas

Pri voznikih so različne študije ugotovile tudi do 50 % slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih:

počasneje zaznavajo prometno signalizacijo,
imajo daljši zavorni čas,
imajo zmanjšano zaznavanje okolice,
počasneje se odzivajo na nepredvidene dogodke,
imajo zmanjšano vidno polje,
vozijo s krajšo/neustrezno varnostno razdaljo,
ne zmorejo vzdrževati enakomerne hitrosti vožnje,
odziv na nepredvidene dogodke je slabši,
pogosto brez nadzora menjajo vozni pas.

V Sloveniji med vožnjo telefonira 75 % voznikov

Agencija za varnost prometa je v letu 2016 izvedla raziskavo, ki je že tedaj pokazala, da mobilne telefone med vožnjo uporablja kar 75 % voznikov. Trije od štirih voznikov so med vožnjo telefonirali, vsak tretji (30 %) pa je pregledoval družbena omrežja. Približno 7 % voznikov si je med vožnjo zapisovalo beležke, opomnike, 5 % jih je brskalo po spletu, 3 % pa so uporabljali druge mobilne aplikacije. Tudi nevroznanstvena raziskava Agencije za varnost prometa iz leta 2017 je potrdila, da mobilni telefoni med vožnjo pomembno preusmerjajo voznikovo pozornost. Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo 5 minut, pisanje ali pregledovanje sporočil vzame 3 minute, za pregled družbenih omrežij pa vozniki porabijo 4 minute. Vozniki, kolesarji in pešci se še vedno premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Tudi zato bo Agencija za varnost prometa v času nacionalne preventivne akcije izvedla terensko raziskavo uporabe mobilnih telefonov v prometu.

Število ugotovljenih kršitev narašča, prevladujejo vozniki osebnih vozil

Zakonodaja določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). V letu 2020 je policija ugotovila 36.771 kršitev po 35. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. Lani je bilo takšnih kršitev za 17 odstotkov manj, oziroma skupaj 31.406. V zadnjih devetih letih je zaznati naraščajoč trend tovrstnih kršitev, od leta 2012 do 2020 za kar 100 %!

Med kršitelji izstopa starostna skupina 35-44 let, ki predstavlja skoraj tretjino vseh kršitev (28,5 %), sledijo ji 45-54 let z 21,1 %, skupina 25-34 let z 20,2 % in starostna skupina 55-64 let z 11,5 %, najmanj pa je kršitev v starostnih skupinah 18-24 let (5,1 %) in nad 64 let (3,1 %). Glede na kategorijo udeleženca v prometu prevladujejo vozniki osebnih vozil, teh je bilo kar 62 %, sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je za skoraj četrtino vseh kršiteljev (23,2 %) in kolesarji s 3,5 %.

Pogosta uporaba tudi med kolesarji in pešci

Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajmo mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočasno reagiranje. Agencija opozarja, da nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za pešce ali na kolesarsko stezo, in ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pravočasnost in ustreznost reakcij pešca je zaradi uporabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih omrežij zmanjšana do 60 %.

V pričakovanju strožjih kazni

Uporaba mobilnega telefona predstavlja velik izziv na področju izboljšanja varnosti cestnega prometa. Agencija za varnost prometa v različnih preventivnih akcijah na to opozarja že dalj časa, zato je predlagala spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa, da se uporaba telefona med vožnjo opredeli kot prekršek, za katerega bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske točke. Ministrstvo za infrastrukturo je predlog Agencije upoštevalo v predlogu zakonske novele, ki je v postopku obravnave v Državnem zboru.

Agencija za varnost prometa in Policija si skupaj s partnerji, DARS, d. d., Zavodom Varna pot, Zavodom Vozim, Zavodom Reševalni pas, AMZS in Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije prizadevata za okrepitev zavedanja, da motnje pozornosti zaradi uporabe mobilnega telefona prepogosto odigrajo pomembno vlogo pri nastanku prometne nesreče. Vsi skupaj zato pozivajo: »Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu!«

Delo Agencije za varnost prometa

V času nacionalne preventivne akcije izvaja Agencija za varnost prometa obsežno medijsko kampanjo “Varno brez telefona”. Za potrebe aktivnosti na lokalni ravni je Agencija za varnost prometa zagotovila plakate in letake za sodelovanje z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, za aktivnosti Policije, za osem ZŠAM in za izpitne centre, ko bodo lahko zopet začeli z izvajanjem dejavnosti.

Policija bo poostreno nadzirala uporabo telefona in drugih naprav med vožnjo

Policija bo med rednim delom po vsej Sloveniji poostreno nadzirala uporabo naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo, kot tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov.

Opozarjanje preko sistemov za nadzor

Družba DARS, d. d., ki upravlja z avtocestami in hitrimi cestami, bo med akcijo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo opozarjala tudi prek sistemov za nadzor in vodenje prometa – posameznih grafičnih prikazovalnikov prometno-informativne signalizacije (SPIS).

Deljenje propagandnega materiala

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM) bo v okviru svojih združenj ob upoštevanju ukrepov glede Covid-19, na posameznih lokacijah Ivančne Gorice, Vrhnike, Tržiča, Novega mesta, Ptuja, Ruš, Kamnika in Dravograda izvajala delitev propagandnega materiala in opravila prikrito štetje uporabe mobitelov pri vožnji v naselju. Na spletni strani Prometno varnostnega vestnika in svojih družbenih omrežjih bo udeležence v cestnem prometu opozarjala na nevarnost uporabe mobitela med vožnjo.

Zavod VOZIM bo akcijo podprl na družbenih medijih in spletnih straneh

Zavod VOZIM bo na preventivnih prometnih delavnicah, ki jih izvajajo poškodovanci v prometnih nesrečah za srednješolce kot tudi zaposlene v podjetjih, dodatno vključil vsebine motečih dejavnikov, specifično mobilnega telefona. Omenjene delavnice trenutno potekajo v spletni obliki, v letu 2020 so jih izvedli 117, od tega 51 v spletni različici.

Oddaj komentar