Starši, ki varstva ne bodo potrebovali, v času zaprtja vrtcev oproščeni plačila, ob odsotnosti z dela pa zanje nadomestilo

Slika je simbolična

Starši vrtčevskih otrok, ki zaradi zaprtja vrtcev ne bodo mogli delati, bodo prejeli 80-odstotno nadomestilo plače, je napovedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile bodo izplačana za nazaj od 1. oktobra, zaradi karantene otroka pa od 1. septembra.

Starši otrok, ki pa prihodnji teden varstva otrok v vrtcih ne bodo potrebovali, bodo za ta čas oproščeni plačila vrtca, je na novinarski konferenci povedala ministrica Simona Kustec. Vrtci bodo sicer v prihodnjem tednu delovali v zmanjšanem obsegu, pri čemer bodo župani tisti, ki bodo odločili, kateri vrtci in v kakšni obliki bodo odprti, je dejala.

Minister Janez Cigler Kralj je upravičence pozval, naj vlogo za nadomestilo plače zaradi karantene vložijo tudi, če potrdila o karanteni še nimajo. “Potrdilo lahko namreč priložijo pozneje,” je pojasnil.

Glede ukrepov iz petega protikoronskega paketa je med drugim izpostavil možnost univerzalnega temeljnega dohodka za samozaposlene, ki bo po njegovih besedah dovolj visok, da bo pokril tudi prispevke.

Podaljšuje se tudi subvencioniranje na čakanje na delo

Podaljšuje se tudi subvencioniranje na čakanje na delo. Pogoj za oba ukrepa je vsaj 20-odstotni upad prihodkov glede na leto 2019.

Glede razmer v domovih za starejše je poudaril, da so resne, a zaenkrat pod nadzorom. Naraščanje števila obolelih po njegovih besedah zahteva okrepljeno sodelovanje domov z lokalno skupnostjo.

Kadrovske in prostorske težave domov za starejše

Ponovil je, da je izbruh koronavirusa ponovno izpostavil že dolgo znane kadrovske in prostorske težave domov za starejše. Kadrovske želijo vsaj začasno omiliti z ukrepom v okviru novega protikoronskega paketa, ki bo dal pravno podlago za premeščanje zdravstvenega kadra in kadra v socialno varstvenih zavodih iz zavoda, kjer ni virusa, v zavod, kjer se zaradi virusa pojavi kadrovska stiska. V primeru začasne premestitve bodo zaposleni prejeli 20-odstotni dodatek.

Omilitvi prostorske stiske pa je namenjena določba, ki ministru za delo omogoča določitev zunanjega prostora, v katerem se lahko izvaja rdeča cona za socialno varstvene zavode. “Ustreznost teh zunanjih prostorov ni prepuščena subjektivnim mnenjem posameznikov, temveč prostore vedno pregleda in odobri strokovna skupina koordinatorjev za obvladovanje covida-19,” je poudaril.

Zagotovil je, da bodo cene oskrbnin v domovih ne glede na vse ukrepe ostale enake. “Ne bomo dovolili, da bi se povišani stroški prevalili na uporabnike in njihove svojce,” je poudaril.

Tako bo vlada iz proračuna krila tudi stroške enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, sofinancirala bo osebno varovalno opremo in dezinfekcijska sredstva za delo v sivih in rdečih conah ter krila izpad prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet.
VIR: Lokalec.si

Oddaj komentar