Projekt OFEM 2023 MARIBOR uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Mladinskim kulturnim centrom Maribor so organizatorji meseca februarja in marca 2022 projekt OFEM 2023 MARIBOR prijavili na dva razpisa za evropska nepovratna sredstva in s ponosom lahko povedo, da so pri obeh bili uspešni.

Oba razpisa sodita v sklop Erasmus + projektov; to je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Razpis z Olimpijskim komitejem Slovenije se vsebinsko nanaša na področje športa, natančneje na področje organizacije neprofitnih evropskih športnih prireditev. Razpis z Mladinskim kulturnim centrom Maribor pa se vsebinsko navezuje na področje aktivnosti udejstvovanja mladih.

Področje prostovoljstva v športu

V obeh razpisih so se osredotočili na področje prostovoljstva v športu, saj so bili mnenja, da lahko z izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine, ki bo naslednje leto v Mariboru, na področju socialne vključenosti, družbene odgovornosti ter zavedanja o pomembnosti športne aktivnosti, nadgradijo dosedanjo organizacijo športnih dogodkov na evropski ravni. Veseli so, da je njihove utemeljitve prepoznala tudi evropska komisija.

Z obema razpisoma so pridobili 477.500 € nepovratnih evropskih sredstev.

Za razpis Active, Healthy and Happy Volunteers at European Youth Olympic Festival – Maribor 2023 (Aktivni, zdravi in zadovoljni prostovoljci na Olimpijskem festivalu evropske mladine – Maribor 2023), ki ga bodo izvajali pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, so pridobili 450.000 € evropskih sredstev. Pri projektu bo sodelovalo tudi 16 držav Evropske unije in pridruženih članic kot so: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Ciper, Danska, Finska, Grčija, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Črna Gora, Portugalska, Romunija in Švedska.

Za razpis Športni Maribor: Pobude mladih za aktivno sodelovanje v družbi na področju športnega udejstvovanja, ki ga bodo izvajali pod okriljem lokalnega partnerja, Mladinskega kulturnega centra Maribor, so pridobili 27.500 € evropskih sredstev.

Verjamejo da bodo z izvajanjem obeh projektov vzpodbudili lokalno kot tudi vseslovensko in mednarodno javnost k aktivnejšemu pristopu k športnemu prostovoljstvu. Zavedajo se, da tako velikega dogodka, kot je Olimpijski festival evropske mladine, brez pomoči prostovoljcev ne bodo uspeli izvesti.

Neposredna vključitev prostovoljcev

Zato želijo z obema projektoma prostovoljce neposredno vključiti v dogodke, kot so: druženje s športniki iz drugih držav ter vključenost v različne programe prireditve, in za njih organizirati določene aktivnosti: treninge in vadbe s športniki in trenerji, svetovanja o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, okrogle mize in predavanja.

Za razliko od nekaterih evropskih mest in držav, v Mariboru in Sloveniji namreč ni celostne strategije za vključevanje prostovoljcev v izvedbo velikih športnih dogodkov, kar je v tujini praksa. Prostovoljci, ki sodelujejo pri izvedbi večjih športnih dogodkov se tako pogosto prvič srečajo s prostovoljstvom in aktivnim udejstvovanjem v družbi. Trenutne potrebe po prostovoljcih na posameznih športnih dogodkih organizatorji rešujejo s pomočjo klubskih članov. Zato želijo oblikovati koncept spodbujanja prostovoljstva v lokalni skupnosti na področju športa in prostovoljcem omogočiti pridobivanje različnih kompetenc ter večjo vključenost v družbo.

Krog povezanosti

Na ta način bodo sklenili krog povezanosti družbeno odgovornega ravnanja, saj bo vsak posameznik prispeval svoj delež k celotni družbi. Organizatorje OFEM-a, pa zelo veseli dejstvo, da je priložnost za pomoč pri organizaciji večjih evropskih športnih dogodkov prepoznalo veliko število mednarodnih prostovoljcev: “Do sedaj smo namreč prejeli preko 400 prijav. Želimo si in verjamemo, da se nam bo v prihodnjih mesecih pridružilo vsaj enako število slovenskih prostovoljcev in bomo skupaj izvedli dogodek, ki bo zapisan v zgodovino mariborskega in slovenskega športa.”

Oddaj komentar