Predstavili ukrepe nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu ob povečanih obremenitvah

Slika je simbolična. Vir: Pixabay

Predstavniki ministrstva za zdravje so na srečanju predstavnikom zdravstvenih zavodov predstavili ukrepe nagrajevanja zaposlenih v zdravstvu ob povečanih obremenitvah. Zaposleni bodo za dodatno delo plačani po podjemnih pogodbah. Določeni zaposleni na primarni ravni zdravstva pa bodo upravičeni do 2000 evrov nagrade, odvisno od obremenitev.

Vodja sektorja za zdravstveno ekonomiko ministrstva za zdravje Vlasta Mežek je v okviru srečanja predstavila ukrep plačevanja vseh javnih zdravstvenih storitev, ki od septembra velja na podlagi julija sprejetega zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti v zdravstvu.

Ministrstvo bo po njenih besedah na mesečni ravni spremljalo, koliko več programa od začrtanega bo opravil posamezni javni zdravstveni zavod. S tem bodo na ministrstvu nadzirali, kdaj bo doseženih 100 milijonov evrov, ki so na letni ravni predvideni za ta ukrep.

Podroben sistem nagrajevanja in zneski plačil bodo znani v dobrem tednu dni, je po koncu posveta na novinarski konferenci napovedal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. “Nalašč smo počakali, da dobimo odzive,” je pojasnil.

Na ministrstvu bodo še ta teden izdali sklep, na podlagi katerega bodo lahko vodstva javnih zdravstvenih zavodov z zaposlenimi pod določenimi pogoji sklenila podjemne pogodbe za opravljanje dodatnih storitev, je dejala Mežkova. Ob tem bodo morala vodstva svetom zavodov poročati o opravljenih storitvah in izplačilih zaposlenim.

Direktorica Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto Milena Kramar Zupan je v izjavi po predstavitvi kot pozitivnega ocenila ukrep plačevanja vseh zdravstvenih storitev. Je pa vprašanje, koliko dodatnih storitev bo res opravljenih, je dodala. Bolnišnice so se s skrajševanjem čakalnih vrst resneje lahko začele ukvarjati šele po koncu epidemije covida-19.

“Bojim se, da bodo bolnišnice pri mnogih programih težko dosegle 100-odstotno izvedbo, kar pomeni, da bomo morali delati dodatno in z nadurami,” je pojasnila. Opozorila je tudi na pomen profesionalnega vodenja in upravljanja zdravstvenih zavodov.

Direktor SB Murska Sobota Daniel Grabar je ukrepe nagrajevanja ocenil kot pozitivne. Želijo si, da bi ob njih uspeli skrajšati vsaj najdaljše čakalne vrste.

Zakon uvaja tudi nagrajevanje določenih zaposlenih na primarni ravni zdravstva, zato je bil s septembrom ukinjen vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine.

Po zakonu bodo odslej lahko nagrajeni timi ambulant družinske medicine, pediatrije, ginekologije in zobozdravstva. Merila bo natančno opredelila vladna uredba, ki je po njenih besedah že v pripravi. Kot je pojasnila Mežkova, bo lahko posamezni zaposleni v ambulanti prejel dodatek do 2000 evrov bruto, odvisno od količine opravljenega dodatnega dela.

Ob tem je opozorila, da do dodatka ne bodo upravičeni zaposleni, ki bodo za dodatno delo plačani po podjemnih pogodbah.

Ukrepi vlade gredo v pravo smer, je v prvem odzivu za medije dejala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Liljana Gantar Žura. Ob tem je opozorila, da ukrep nagrajevanja na primarni ravni ne naslavlja nekaterih zdravstvenih delavcev: “Tim družinske medicine ni samo družinski zdravnik, medicinska sestra in referenčna sestra (…). Če oni delajo več, to pomeni tudi več dela za patronažno službo, laboratorij, fizioterapevte.”

Na vprašanje, koliko družinskih zdravnikov bo za nagrado pripravljenih dodatno delati, je odgovorila, da nekateri zdravniki kljub veliki količini dela ne bi bili pripravljeni čezmerno delati, saj jim več pomeni kakovosten čas za posameznega bolnika.

Zakon prav tako uvaja dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Namenjen bo zdravnikom na primarni ravni, na območju občin, kjer je razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v Sloveniji manjše od 0,9.

Upravičeni zdravniki bodo prejeli do 500 evrov dodatka za polni delovni čas, odvisno od obsega delovne obremenitve, števila opredeljenih bolnikov in odstotka razvitosti občin.

Na vprašanje, če in kdaj bo ministrstvo uvedlo sistem nagrajevanja za ambulante urgentne medicine, ki jih predstavljene spremembe ne naslavljajo, je Bešič Loredan odgovoril, da pripravljajo rešitve, ki jih bodo predstavili novembra, najkasneje marca pa po napovedih tudi implementirali. Kot je pojasnil, bo nagrajevanje ambulant družinske medicine določeno ob urejanju mreže nujne medicinske pomoči in urgentnih centrov, prav tako želijo izvajanje družinske medicine ločiti od izvajanja nujne medicinske pomoči.

Predstavniki ministrstva za zdravje so danes na delovnem srečanju na Brdu pri Kranju izvajalcem javne zdravstvene dejavnosti predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema in epidemične ukrepe.

V. d. generalnega direktorja direktorata za zdravstveno nego na ministrstvu za zdravje Mojca Dobnik je predstavila kompetence, ki jih bodo lahko zdravniki v ambulantah družinske medicine po novem prenesli na diplomirane medicinske sestre. Gre za ukrep razbremenitve družinskih zdravnikov, je pojasnila. Družinski zdravnik bo tako lahko določene naloge prenesel in pooblastil medicinsko sestro, v določenih primerih pa tudi administratorja in zdravstvenega tehnika.

Zdravniki bodo tako lahko prenesli kompetenca za izdajo listin za uveljavitev stroškov pri prevozih, namenjenih spremstvu bolnika. Prav tako bodo lahko prenesli kompetence za izdajo listin za izbiro osebnega zdravnika, predpisovanje t. i. medicinsko-tehničnih pripomočkov, pa tudi za izdajo potrdila upravičenih bolniških odsotnosti zaradi bolezni, nege ali spremstva ožjega družinskega člana, vendar največ za obdobje treh dni.

vir: lokalec.si

Oddaj komentar